Mediacje w SP40


Centrum Edukacji i Mediacji Prawnej im. Kamili Wyrębskiej zorganizowało pierwszy trening kompetencji przygotowujących uczniów naszej szkoły do pełnienia roli MEDIATORA RÓWIEŚNICZEGO.
Trening jaki wybrani uczniowie przejdą przygotowuje uczniów do rozwiązywania konfliktów rówieśniczych w społeczności szkolnej, a również te umiejętności są potencjałem, które dzieci wykorzystają w swoim życiu w okresach późniejszych.
Podczas spotkania uczniowie skupili się nad znaczeniem konfliktu, potrzebami i różnicami w intencjach ludzkich, postawą mediatora do konfliktu, emocjami ludzkimi w konflikcie, umiejętnością regulowania emocji w sytuacji trudnej – konfliktowej, mediacją, jej celem, zasadami mediacji.
Podczas kolejnego warsztatu uczniowie będą trenować zasady komunikacji opartej na asertywności i empatii. Poznają błędy komunikacyjne eskalujące konflikt. Zapoznają się z dialogiem mediatora i przystąpią do praktycznego rozwiązywania konfliktów drogą mediacji rówieśniczej z dokumentacją proponowaną wg standardów mediacji rówieśniczej z roku 2018.
Brzmi poważnie i niełatwo biorąc pod uwagę, że mediować będą uczniowie od klas 4-6, lecz wszystkie powyższe umiejętności są prosto i zrozumiale przygotowane dla dzieci. Uczniowie z klas 4 zaskakiwali odpowiedziami, własnymi propozycjami, przemyśleniami i odwagą, by poczuć moc działania, brać konflikt w ręce i prowadzić rówieśników do poszukiwania rozwiązań, tworzyć moc porozumienia w swojej szkolnej społeczności.
Dzieci mają w szkole przygotowaną salkę mediacyjną, opiekę koordynatorki/opiekunki – nie jednej. Cały zespół szkolny nad tą inicjatywą pracuje oraz przygotowuje się.
My dorośli musimy mieć odwagę i wspierać dzieci w ich konfliktach, problemach. Nie unikać tych działań, kiedy dzieci chcą uczyć się mediować, są chętne, zmotywowane.
Mediacje rówieśnicze zapobiegają/ przeciwdziałają również szerzącej się agresji/przemocy między rówieśnikami. To reakcja również na “stop hejtowaniu”.
Trzymajcie kciuki za powodzenie dzieci. Są odważne i chcą być dla innych przykładem, by inni ich rówieśnicy również działali w kierunku szerzenia porozumienia.