ŚWIĘTA MAJOWE


Przed nami majowe dni świąteczne: Święto Pracy (1 maja), Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej (2 maja)  i Święto Konstytucji Trzeciego Maja (3 maja).

1 maja: Święto Pracy – Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy

Międzynarodowe Święto Pracy zostało ustanowione przez Drugą Międzynarodówkę w 1891 r. dla upamiętnienia wcześniejszego o pięć lat protestu robotników w Chicago, krwawo stłumionego przez policję. W II Rzeczpospolitej obchody 1 Maja, organizowane przez Polską Partię Socjalistyczną, stanowiły wyraz protestu przeciwko systemowi. Po wojnie zaś przeobraziły się w propagandowy rytuał, mający system legitymizować. W latach 80. nielegalne demonstracje pierwszomajowe organizowała w opozycji do oficjalnych obchodów podziemna Solidarność. Dziś 1 maja jest dniem ustawowo wolnym od pracy.

2 maja: Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, Dzień Polonii i Polaków za Granicą

Co roku tego dnia Polacy z dumą eksponują flagi na zewnątrz. Każdy z nas może uczcić Biało-Czerwoną poprzez jej wywieszenie np. w oknie lub na balkonie swojego mieszkania czy przed domem.

Dzień Flagi obchodzimy na mocy nowelizacji ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej, uchwalonej przez Sejm 20 lutego 2004 r.

3 maja: Święto Konstytucji Trzeciego Maja – 232. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Konstytucja 3 Maja była pierwszą pisaną konstytucją w Europie i drugą – po amerykańskiej – na świecie, regulującą organizację władz państwowych, prawa i obowiązki obywateli. Uchwalony 3 maja 1791 r. akt prawny powstał przy współpracy posłów Sejmu Wielkiego i wspierającego ich środowiska, zawierał wizję i program budowy nowoczesnego państwa i społeczeństwa. Konstytucja 3 maja m.in. zmieniła ustrój państwa na monarchię dziedziczną, ograniczyła znacząco demokrację szlachecką, wprowadziła polityczne zrównanie mieszczan i szlachty oraz zapewniła chłopom ochronę państwa. Konstytucja zniosła też formalnie liberum veto.

Żegnamy uczniów klasy IV naszego LO


Piątek, 28 kwietnia 2023 r., to dzień, w którym naukę w XII Liceum Ogólnokształcącym przy Zespole Szkół nr 24 im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy, zakończyli uczniowie klasy IV.

W apelu, mającym bardzo podniosły i uroczysty charakter, udział wzięli przedstawiciele Policji, (patrona klasy mundurowej), z inspektorem Witoldem Markiewiczem Komendantem Miejskim Policji w Bydgoszczy, na czele, dyrekcja szkoły, grono pedagogiczne, rodzice absolwentów oraz pozostali uczniowie XII LO.  

Po przywitaniu gości przez Dyrektora Szkoły Leszka Sobieraja, nastąpiło uroczyste przekazanie sztandaru szkoły przez ustępujący Poczet Sztandarowy oraz przekazanie, przez uczniów klasy IV symbolicznego klucza do szkoły, uczniom klasy III, jako symbolu nieformalnej władzy klasy najstarszej.

Zarówno Dyrektor Szkoły, jak i Komendant Miejski, w swoich przemowach, zwracając się do młodzieży, wspominali o ważności momentu zakończenia edukacji na poziomie szkoły ponadpodstawowej, randze Egzaminu Maturalnego, a także o wyborze dalszej drogi zawodowej, być może związanej z pracą w służbach mundurowych, w tym oczywiście również w Policji.

Finałem spotkania było wręczenie Świadectw Ukończenia Szkoły i indywidualnych wyróżnień wraz z  podziękowaniami dla rodziców.

Uczniowie natomiast w humorystyczny sposób, trzymając się formuły filmowych Oskarów, podziękowali swoim nauczycielom, nominując i nagradzając ich pamiątkowymi statuetkami i klasowym zdjęciem, w bardzo oryginalnych kategoriach.  

Naszym tegorocznym absolwentom życzymy bardzo wysokich wyników maturalnych i sukcesów w dorosłym życiu.

Stypendium Radnego Rady Miasta Bydgoszczy


W dniu 27 kwietnia 2023 r., w Szkole Podstawowej nr 40, miała miejsce bardzo ważna i miła uroczystość. Uczeń klasy 2c Antoni Witucki, otrzymał Stypendium Radnego Rady Miasta Bydgoszczy.

Radny  – Szymon Róg, ufundował 5-cio miesięczne stypendium dla wyróżniającego się ucznia naszej szkoły. Antoni, to młody artysta, tworzący m.in. bardzo dokładne mapy Bydgoszczy i innych terenów Polski (np. Jezior Mazurskich czy terenów nadmorskich), który swoim talentem i pasją, idealnie pasował do kryteriów stypendialnych, zaproponowanych przez fundatora.

Nagroda została wręczona osobiście przez Pana Radnego, w obecności Dyrektora Szkoły i wychowawcy na forum klasy, do której uczęszcza Antoni.

Laureatowi serdecznie gratulujemy wyróżnienia, a wszystkich pozostałych uczniów ZS24 zachęcamy do rozwijania swoich pasji. 

konkurs


Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie organizowanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości na plakat promujący mediację, jako jedną z  form rozwiązywania sporów.

 
Zaprojektuj plakat w dowolnej technice na kartce A4 w układzie pionowym.
 
Przynieś pracę do biblioteki szkolnej do dnia 26 maja 2023 roku. 
Dalsze czynności związane ze skanowaniem i wypełnianiem formalności omówisz z nauczycielem bibliotekarzem.
Najlepsze prace ze szkoły zostaną przesłane do Ministerstwa do dnia 9 czerwca 2023 r.

Zwycięska praca zostanie wykorzystana jako plakat promujący Międzynarodowy Dzień Mediacji 2023 i Tydzień Mediacji, zostanie rozesłana (w formie elektronicznej i drukowanej) do Sądów Okręgowych – do Koordynatorów ds. Mediacji, zostanie udostępniona na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości oraz fanpage’u Mediacja na Facebook’u, 

Autor zwycięskiej pracy otrzyma nagrodę główną w postaci hulajnogi elektrycznej.  

Pozostali laureaci otrzymają nagrody w postaci: 

• laureaci 2 i 3 miejsca – tabletu, 

• laureaci miejsc 4 – 12 – słuchawek bezprzewodowych. 

Autorzy prac wyróżnionych otrzymają nagrody w postaci: opasek Smartband. 

Obok ww. nagród, prace laureatów oraz osób wyróżnionych zostaną wykorzystane do projektu kalendarza na rok 2024 oraz działań promocyjnych. 

Nagrody dla laureatów zostaną wręczone na spotkaniu z Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości – Marcinem Romanowskim. 

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 18 września 2023 roku. 

Link do regulaminu konkursu:

DZIEŃ ZIEMI


22 kwietnia obchodzimy Święto Ziemi. Po raz pierwszy Dzień Ziemi obchodzono w Stanach Zjednoczonych w 1970 roku. W ten sposób ludzie, którym nie były obojętne losy naszej planety, chcieli wyrazić protest przeciwko dalszemu jej niszczeniu. Uczniowie klas 0-3 włączyli się w obchody święta i przez 3 dni aktywnie i z ogromnym zaangażowaniem realizowali zajęcia o charakterze edukacyjno – ekologicznym. W trakcie tych dni uczniowie poznawali zasady zachowań proekologicznych, wzięli udział w spotkaniu z p. Wojciechem Nowakiem, wykonywali prace plastyczne, oglądali filmy edukacyjne, zbierali śmieci, rozwiązywali quizy, rebusy i krzyżówki. W ostatnim dniu dzieci posadziły bratki, które pięknie ozdobiły szkolne rabatki.

MEDIACJE RÓWIEŚNICZE


Zakończył się kolejny etap projektu “MEDIACJE RÓWIEŚNICZE” wdrażany w Centrum Mediacji Szkolnej i Edukacji Prawnej im. Kamili Wyrębskiej przy Szkole Podstawowej nr 40 w Bydgoszczy.

Projekt realizowany jest na podstawie proponowanych standardów RPD w roku 2017.

Uczniowie doskonale poradzili sobie z zakresem materiału niezbędnego do przeprowadzenia mediacji rówieśniczej. Z wielkim zrozumieniem, zaangażowaniem i empatią przygotowują się do realizacji projektu.

Pani Anna Maslej, która podjęła się trudu przygotowania uczniów do mediacji wręczyła dzieciom dyplomy. GRATULUJEMY!!!

Na zakończenie kursu uczniowie w obecności zaproszonych rodziców, społeczności szkolnej, przyjaciół szkoły przygotowały przedstawienie, które omawiało znaczenie, zasady i sposób przeprowadzania mediacji. Odbyła się symulacja mediacji rówieśniczej z omówieniem całego procesu (od kierowania konfliktu do mediacji, po jej regulaminowe zakończenie) po to, by każdy z widzów dokładnie był poinformowany o zakresie działań, które wdrożone będą od września 2023 r. w Zespole Szkół nr 40 w Bydgoszczy.

Serdecznie dziękujemy naszemu mentorowi Annie Maslej za wspaniałą współpracę i profesjonalne przygotowanie uczniów do mediacji, całej Kadrze Pedagogicznej ZS nr 24 w Bydgoszczy: Dyrektorowi Leszkowi Sobierajowi, Wicedyrektorowi Krzysztofowi Kultysowi, koordynatorowi Annie Wiśniewskiej, zastępcy koordynatora Violetcie Kozłowskiej, oraz opiekunom: Annie Zamojdzie, Iwonie Witkowskiej, Urszuli Jadzińskiej i Aleksandrze Niemczyk-Zając.

Nie byłoby tak pięknych działań bez Mecenasa Jarosława Wyrębskiego, który posiada wielką determinację w kierunku tworzenia porozumienia drogą mediacji.

DZIĘKUJEMY!!!