Dni Wolne


Dni wolne od zajęć w roku szkolnym 2022/2023.

 

 1. Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

 • 1 listopada   –   Wszystkich Świętych

 • 11 listopada –   Narodowe Święto Niepodległości

 • 1 stycznia     –   Nowy Rok

 • 6 stycznia     –  Święto Trzech Króli

 • 1 maja           –  Międzynarodowe Święto Pracy

 • 3 maja           –  Święto Narodowe Trzeciego Maja

 • 8 czerwca     – Boże Ciało

 

 1. Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktycznych :

 • 14.10. 2022 r.- Dzień Edukacji Narodowej dla uczniów XII LO i SP 40

Dni wolne od zajęć dydaktycznych ustalone przez Dyrektora Szkoły(…)

 •  31.10.2022 r. dla uczniów XII LO i SP 40

 •  2.05.2023 r. dla uczniów XII LO i SP 40

 •  04, 05, 08.05 2023 r. dla uczniów XII LO

 •  23, 24, 25.05.2023 r. dla uczniów SP 40

 •  9.06.2023 r. dla uczniów XII LO i SP 40