Nauczyciele


Dyrektor –      mgr inż. Leszek Sobieraj

Wicedyrektor – mgr Aleksandra Niemczyk-Zając

 

WYCHOWAWCY KLAS w roku szkolnym 2023/2024:

Szkoła Podstawowa nr 40:

0: mgr Arleta Lubrant

1a: mgr Urszula Jadzińska

1b: mgr Joanna Badyniak

2a: mgr Renata Myślińska

2b: Martyna Wawrzynowicz

2c: mgr Anna Zamojda

3a: mgr Katarzyna Orcholska

3b: mgr Mariola Wolnik

3c: mgr Sandra Puchalska

4a: mgr Beata Szot

4b: mgr inż. Katarzyna Iwańska

5a: mgr Anna Wiśniewska

5b: mgr Celina Janas

6a: mgr Luiza Bromberek

6b: mgr Katarzyna Sztuba

7a: mgr Anna Theuss

7b: mgr Małgorzata Wełnińska-Ginther

8a: mgr Marzena Wachowska

 

XII Liceum Ogólnokształcące:

I A: mgr Jacek Kurowski

I B mgr Violetta Kozłowska

I C mgr Mirosław Jarosz

II A: mgr Anna Tomaszewska

III A: mgr Anna Butowska

IVA: mgr Jarosław Szczepaniak

 

 

 NAUCZYCIELE ZS 24 w roku szkolnym 2023/2024:

Edukacja wczesnoszkolna:

 • mgr Joanna Badyniak
 • mgr Urszula Jadzińska
 • mgr Arleta Lubrant
 • Martyna Wawrzynowicz
 • mgr Renata Myślińska
 • mgr Katarzyna Orcholska
 • mgr Anna Zamojda
 • mgr Sandra Puchalska
 • mgr Mariola Wolnik

 

 

Język polski i przedmioty humanistyczne:

 • mgr Katarzyna Sztuba (język polski, język angielski)
 • mgr Marzena Wachowska (język polski)
 • mgr Iwona Witkowska (język polski)
 • mgr Anna Wiśniewska (język polski)
 • mgr Beata Szot (język angielski, podstawy przedsiębiorczości, doradztwo zawodowe)
 • mgr Katarzyna Nawrocka (język angielski)
 • mgr Gabriela Strzelewicz (język angielski)
 • mgr Agnieszka Gaus-Tessa (język angielski)
 • mgr Anna Tomaszewska (język niemiecki)
 • mgr Violeta Kozłowska (historia, wiedza o społeczeństwie)
 • mgr Jacek Kurowski (historia, wiedza o społeczeństwie)
 • mgr Mariola Wolnik (historia)

Matematyka i przedmioty ścisłe (w tym: przyrodnicze):

 • mgr Katarzyna Iwańska (matematyka)
 • mgr Anna Theuss (matematyka, technika)
 • mgr Lidia Kliniewska (matematyka)
 • mgr Luiza Bromberek (matematyka)
 • mgr inż. Leszek Sobieraj (chemia)
 • mgr Marcin Garbulski (fizyka, chemia, informatyka)
 • mgr Maciej Kosmala (informatyka, edukacja dla bezpieczeństwa)
 • mgr Celina Janas (biologia)
 • mgr Anna Butowska (geografia)

Przedmioty artystyczne:

 • mgr Anna Kornat (muzyka, plastyka)
 • mgr Małgorzata Wełnińska-Ginther (plastyka)

Wychowanie fizyczne:

 • mgr Mirosław Jarosz
 • mgr Jolanta Lewandowska
 • mgr Jarosław Szczepaniak

Religia:

 • mgr Małgorzata Wełnińska – Ginther
 • mgr Paweł Rybka
 • mgr Szymon Lewandowski

Pedagogiczne etaty wspierające:

 • mgr Justyna Augustynowicz (psycholog)
 • mgr Klaudia Franczak-Kocieniewska (pedagog specjalny, nauczyciel rewalidator)
 • mgr Joanna Gabruś (nauczyciel wspomagający)
 • mgr Małgorzata Kaczmarek (nauczyciel logopeda/wychowawca świetlicy)
 • mgr Karolina Niedzielska (wychowawca świetlicy)
 • mgr Agnieszka Nowak – Florczak (nauczyciel wspomagający)
 • mgr Piotr Schutta (nauczyciel wspomagający)
 • mgr Monika Petrich (nauczyciel wspomagający)
 • mgr Anna Wiśniewska (nauczyciel bibliotekarz)
 • mgr Anna Zamojda (nauczyciel bibliotekarz)
 • mgr Ewa Ziółkowska (pedagog szkolny)