Ogłoszenia Edu(R)Ewolucja


OGŁOSZENIE O NABORZE DO PROJEKTU

Ogłaszamy nabór dla nauczycieli w ramach projektu „Edu(R)Ewolucja 2” realizowanego przez Miasto Bydgoszcz w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.1 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT, Poddziałanie 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt realizowany jest w okresie: 01.01.2021 r. – 31.07.2023 r.

 

Rodzaj wsparcia: Szkolenia dla nauczycieli

 

Lp. Nazwa szkolenia Liczba miejsc Liczba godzin szkolenia Planowany termin szkolenia
1. Szkolenie w zakresie dydaktyki matematyki (warsztaty stacjonarne + 2-dniowe szkolenie wyjazdowe) 56 godz. + 18 godz. III kwartał 2021 –

II kwartał 2022

2. Szkolenie w zakresie wykorzystania narzędzi TIK w edukacji, w tym:
Moduł ogólny 40 godz. IV kwartał 2021 –

II kwartał 2022

Moduł TIK w nauczaniu języków obcych 16 godz.
3. Szkolenie w zakresie wykorzystania metod eksperymentu naukowego w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych
GEOGRAFIA 40 godz. III kwartał 2021 –

II kwartał 2022

Chętni nauczyciele proszeni są o zapoznanie się z treścią Regulaminu Rekrutacji uczestników projektu, następnie prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Dokumenty dostępne są  w sekretariacie szkoły i na stronie internetowej szkoły www.zs24.org.pl (po zmianie adresu szkoły to: zs24.bydgoszcz.pl

Formularze zgłoszeniowe do projektu przyjmuje koordynator szkolny – pani Beata Szot

Termin składania formularzy zgłoszeniowych: od 25.06.2021  do 29.06.2021 r.

 

Bydgoszcz, 24.06.2021 r.

OGŁOSZENIE O NABORZE DO PROJEKTU

Ogłaszamy nabór dla nauczycieli – doradców zawodowych w ramach projektu „Edu(R)Ewolucja 2” realizowanego przez Miasto Bydgoszcz w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.1 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT, Poddziałanie 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt realizowany jest w okresie: 01.01.2021 r. – 31.07.2023 r.

 

Rodzaj wsparcia: Szkolenia w zakresie doradztwa zawodowego

Liczba miejsc na szkolenie: 2

Liczba miejsc na studia podyplomowe: 1

Planowany termin realizacji szkolenia: II kwartał 2021 – II półrocze 2022.

Zakres szkoleń:

Lp. Nazwa szkolenia Planowany termin szkolenia Liczba godzin szkolenia
1. „Doradztwo zawodowe w szkole średniej – diagnoza preferencji zawodowych” II kwartał 2021 6 godz.
2. Szkolenie „Doradztwo zawodowe w szkole średniej – informacja zawodowa i tworzenie Indywidualnego Planu Działania” II półrocze 2021 4 x 2 godz.
3. Szkolenie: Planowanie kariery – prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących dla uczniów liceum. I półrocze 2022 4 godz.
4. – Szkolenie: Obrazkowy test zawodów BBT-PL metodą M. Achtnicha – szkolenie podstawowe . II półrocze 2021 16 godz.
5. IV – Szkolenie: Indywidualna rozmowa doradcza – elementy coachingu w doradztwie zawodowym II kwartał 2021 4 godz.
6. V – Szkolenie: Zasady i metody pracy z tymi, którzy boją się sięgać po więcej. II półrocze 2022 6 godz.
7. Studia podyplomowe w zakresie doradztwa zawodowego 10.2021-06.2022 II semestry

Chętni nauczyciele proszeni są o zapoznanie się z treścią Regulaminu Rekrutacji uczestników projektu, następnie prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Dokumenty dostępne są  w sekretariacie szkoły i na stronie internetowej szkoły www.zs24.org.pl

Formularze zgłoszeniowe do projektu przyjmuje koordynator szkolny – pani Beata Szot

Termin składania formularzy zgłoszeniowych: od 30.04.2021  do 07.05.2021 r.

 

Bydgoszcz, 29.04.2021 r.