Dokumenty


Statut Zespołu Szkół nr 24

Statut Szkoły Podstawowej nr 40

Statut XII Liceum Ogólnokształcącego

 Program profilaktyczno – wychowawczy na rok szkolny 2023/2024

Standardy Ochrony Małoletnich  – podstawowe procedury postępowania

Regulamin działalności Rady Pedagogicznej

Warunki udzielania pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej

Biblioteka szkolna.

Doradztwo 2023/2024

Instrukcja bezpieczeństwa

Procedury postępowania w sytuacjach problemowych

Protokół egzaminu

Raport klasowego zespołu nauczycielskiego

Regulamin imprez sportowych

Regulamin korzystania z boiska szkolnego

Regulamin korzystania z placu zabaw

Regulamin obserwacji zajęć

Regulamin przebywania uczniów na terenie szkoły

Regulamin Samorządu Uczniowskiego

Regulamin stołówki szkolnej

Regulamin szkolnego koła wolontariatu

Regulamin świetlicy szkolnej

Regulamin wycieczek i innych imprez

Regulamin wypożyczalni