Harmonogram roku szkolnego


Harmonogram roku szkolnego 2022/2023

 

PIERWSZY SEMESTR ROKU SZKOLNEGO 2022 – 2023

 

TERMIN

 

 

ZADANIE

WRZESIEŃ

01.09. 2022 r.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023

·         Godzina   9:00 – klasy 0-4 SP

·         Godzina 11:00 – klasy 5-8 SP i klasy I-IV LO

12.09.2022 r.

·         Zebrania z rodzicami/opiekunami prawnymi uczniów oddziału „0”

14.09.2022r.

·         Rada Pedagogiczna godz.17:00

15.09. 2022 r.

·         Zebrania z rodzicami/opiekunami prawnymi uczniów klas 1 – LO, godz.17:00

17 – 19. 09.2022 r.

·         Biwak integracyjny klas policyjnych

21.09.2022 r.

·         Zebrania z rodzicami/opiekunami prawnymi uczniów klas 1 – 3 SP, godz. 17.00

22.09.2022

·         Zebrania z rodzicami/opiekunami prawnymi uczniów klas 4 – 8 SP, godz. 17.00

22.09.2022 r.

·         Spotkanie Dyrektora Szkoły z przedstawicielami Rady Rodziców z poszczególnych oddziałów – godz. 18:00

29.09.2022r.

·         Rada Pedagogiczna godz.17:00

Do 30.09.2022 r.

·         Składanie wstępnych deklaracji maturalnych

28-30.09.2022 r.

·         Próbny egzamin maturalny.

PAŹDZIERNIK

13.10.2022 r.

·         Uroczystości związane z Dniem Edukacji Narodowej

20.10.2022 r.

·         Ślubowane uczniów klas 1 SP

28.10.2022 r.

·         Ślubowane uczniów klasy I LO

LISTOPAD

01.11.2022 r.

·         Wszystkich Świętych

04.11.2022 r.

·         Turniej  klas mundurowych

10.11. 2022 r.

·         Uroczystości związane ze Świętem Niepodległości

24.11.2022r.

·         Drzwi otwarte godz.17-18:30

11. 2022 r.

·         Próbny egzamin ósmoklasisty

11. 2022 r.

·         Matura próbna

GRUDZIEŃ

9.12.2022 r.

·         Powiadomienie rodziców i uczniów IV klasy LO o przewidywanych ocenach semestralnych – wpisy  do dziennika elektronicznego

do 16.12.2022 r.

·         Wystawianie ocen semestralnych uczniom klasy IV LO

19.12.2022 r.

·         Rada klasyfikacyjna dotycząca uczniów klasy IV LO

20.12.2022 r.

·         Zebrania z rodzicami/opiekunami prawnymi uczniów klasy 4 LO, godz. 17.00

22.12.2022 r.

·         Wigilie klasowe – godz. 9:00.

Koncert kolęd i pastorałek

23.12.2022 – 31.12.2022

·         Zimowa Przerwa Świąteczna.

STYCZEŃ

 

 

24.01.2023 r.

·         Wystawianie ocen na I semestr roku szkolnego 2022/2023 uczniom SP, I-III LO

25.01.2023 r.

·         Posiedzenie Rady Pedagogicznej – rada klasyfikacyjna dotycząca uczniów SP, I-III LO

26.01.2023

Zebrania z rodzicami

·        1-3 SP  godz. 16:00

·         4-8 SP, 1-3 LO godz. 17:30

 01.2023 r.

·         Studniówka

30.01. – 12.02.2023 r.

·         Ferie zimowe

DRUGI SEMESTR ROKU SZKOLNEGO 2022 – 2023

LUTY

7.02.2023 r.

·         Ostateczny termin dokonywania zmian w deklaracjach maturalnych

MARZEC

03.2023 r.

·         Rekolekcje wielkopostne

28.03.2023 r.

·         Zebrania z rodzicami/opiekunami prawnymi uczniów klasy 4 LO, godz. 17.00

KWIECIEŃ

06-11.04.2023 r.

·         Wiosenna przerwa świąteczna

Do 14.04.2023 r.

·         Wystawienie propozycji ocen końcoworocznych uczniom klasy IV LO

21.04.2023 r.

·         Wystawianie ocen końcoworocznych uczniom klasy IV LO

24.04.2023 r.

·         Rada klasyfikacyjna dotycząca uczniów klasy IV LO

28.04.2023 r.

·         Zakończenie roku szkolnego dla uczniów klasy IV LO

MAJ

Od 04.05.2023 r.

·         Egzaminy maturalne

18.05.2023 r.

·         Zebrania z rodzicami

ü  1-3 SP godz. 16:00

ü  Drzwi otwarte  godz.17-18

ü  4-8 SP,1-3 LO  godz.18.

23 – 25.05.2023 r.

(wtorek, środa, czwartek)

Egzamin ósmoklasisty

·         Język polski – rozpoczęcie egzaminu: 9:00                                     

·         Matematyka – rozpoczęcie egzaminu: 9:00                         

·         Język obcy nowożytny – rozpoczęcie egzaminu: 9:00

CZERWIEC

6.06.2023 r.

·         Powiadomienie uczniów i rodziców klas SP i I-III LO o przewidywanych ocenach rocznych z przedmiotów i zachowania.

Do 13.06.2023 r.

·         Wystawienie ocen końcoworocznych uczniom klas SP, LO.

15.06.2023 r.

·         Posiedzenie Rady Pedagogicznej – klasyfikacja – promocja uczniów klas SP, LO

22.06.2023 r.

·         Zakończenie roku szkolnego dla klas ósmych.

23.06. 2023 r.

·         Zakończenie roku szkolnego 2022/2023.

25.06. – 31.08. 2023 r.

·         Ferie letnie.

 

Dni  wolne  od zajęć dydaktyczno-wychowawczych lub zajęć dydaktycznych:

 • 14.10.2022 (piątek) – Dzień Edukacji Narodowej.
 • 31.10.2022 r. (poniedziałek)
 • 1 listopada 2022 r. (wtorek) –   Wszystkich Świętych
 • 11 listopada 2022 r. (piątek) – Narodowe Święto Niepodległości
 • 6 stycznia 2023 r. (piątek) – Święto Trzech Króli
 • 06-11.04.2023 r. – Wiosenna Przerwa Świąteczna
 • 1 maja 2023 r. – Międzynarodowe Święto Pracy
 • 02.05.2023 r. (wtorek)
 • 3 maja 2023 r. – Święto Konstytucji 3 Maja
 • 04., 05., 08. 05.2023 r. Egzamin maturalny – cz. pisemna – 3 dni dla LO
 • 23-25.05.2023 r. – Egzamin ósmoklasisty – 3 dni dla SP
 • 08.06.2023 r – Boże Ciało
 • 09.06.2023 r.(piątek)
 • Od 24.06.2023 r. Początek Ferii Letnich.