Ślubowanie uczniów klas pierwszych XII Liceum Ogólnokształcącego.


Ja, uczeń Zespołu Szkół Nr 24, ślubuję przestrzegać prawa Rzeczypospolitej Polskiej, strzec symboli narodowych…, rzetelnie wypełniać obowiązki ucznia, godnie reprezentować szkołę!

Między innymi takie słowa roty przysięgi padły 27 października 2023 r. podczas uroczystego ślubowania, które złożyli uczniowie pierwszych klas policyjnych oraz nowopowstałych klas psychologiczno-prawnych. Tradycyjnie, w uroczystości uczestniczyło wielu gości reprezentujących władze miasta Bydgoszczy, Kuratorium Oświaty oraz współpracujących ze szkołą instytucji. Nie zabrakło patronujących klasom przedstawicieli Komendy Wojewódzkiej i Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy a także Okręgowej Rady Adwokackiej i Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, którzy otrzymali pamiątkową rotę ślubowania. Bardzo cieszył fakt licznie zgromadzonych rodziców.

Wszyscy przemawiający życzyli pierwszoklasistom, aby nauka w naszym liceum zaowocowała wiedzą i nowymi umiejętnościami, przyniosła im dużo satysfakcji oraz pozostawiła wspaniałe wspomnienia.

Po oficjalnej części ślubowania, uczniowie zaprezentowali umiejętności z musztry i samoobrony. Młodzież przedstawiła również pokaz z ruchu drogowego a także scenkę „Paweł i Gaweł” z elementami mediacji i rozprawy sądowej.

Dziękujemy rodzicom za ufundowanie tortu, a wszystkim uczniom klas pierwszych  
XII Liceum Ogólnokształcącego życzymy jeszcze raz wszystkiego najlepszego, niezapomnianych chwil i radości z każdego dnia spędzonego w murach szkoły!