Zerówka


    Od 2011 w Szkole Podstawowej nr 40 przy Zespole Szkół nr 24 im. Mariana Rejewskiego  w Bydgoszczy funkcjonuje oddział przedszkolny. Szkoła znajduje się w otoczeniu zieleni. Jest placówką kameralną  i bezpieczną. Zajęcia dla uczniów „zerówki” odbywają się w godzinach od 8:00 do 12:30. Od 12:30 do 14: 30 jest możliwe, aby dzieci skorzystały z opieki świetlicowej. Sale dostosowane do potrzeb oddziału przedszkolnego usytuowane są w  części szkoły przeznaczonej tylko dla najmłodszych dzieci (z oddzielnym wejściem i szatnią). Zaplecze sanitarne jest w pełni dostosowane dla 5 i 6 latków. Zapewniamy dzieciom wyjątkową i radosną atmosferę, sprzyjającą ich wszechstronnemu rozwojowi. Fachowa, wykwalifikowana i doświadczona kadra pedagogiczna gwarantuje dobrą opiekę, wychowanie i nauczanie. Tworzymy dzieciom sprzyjające warunki umożliwiające osiągnięcie “gotowości szkolnej”. W ramach rządowego projektu “Radosna szkoła” przygotowano dwie sale, w których dzieci mogą w pełni zaspokoić swoją naturalną potrzebę ruchu i uczą się współdziałania w grupie. Oprócz zajęć obowiązkowych z wychowawcą, szkoła zapewnia zajęcia dodatkowe (bezpłatne): język angielski, warsztaty plastyczno-muzyczne, religia. Zajęcia sportowe odbywają się na boisku szkolnym i szkolnym placu zabaw. W szkole znajduje się kuchnia i stołówka, gdzie przygotowywane są prawdziwie domowe obiady (cena  4 zł). Mogą z nich korzystać także uczniowie z „zerówki”.