O klasie psychologiczno-prawnej


 

PRZEDMIOTY REALIZOWANE W ZAKRESIE ROZSZERZONYM:

 język polski, wos, język angielski

PRZEDMIOTY PUNKTOWANE PRZY NABORZE ELEKTRONICZNYM:

 język polski, wos, historia, język obcy (angielski lub niemiecki)

 

 

KLASY O TYM PROFILU DZIAŁAJĄ W SZKOLE W RAMACH INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ:

„EDUKACJA PSYCHOLOGICZNO – PRAWNA: KLASY Z AUTORSKIMI PROGRAMAMI Z PODSTAW PSYCHOLOGII I PODSTAW PRAWA” 

OPRACOWANEJ POD MERYTORYCZNYM PATRONATEM:

 KATEDRY PSYCHOLOGII WYŻSZEJ SZKOŁY GOSPODARKI W BYDGOSZCZY

ORAZ

OKRĘGOWEJ RADY ADWOKACKIEJ W BYDGOSZCZY

 

                               

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ PROFIL PSYCHOLOGICZNO – PRAWNY W XII LO…

 

…, bo przygotowujemy do matury i dalszej edukacji!

 

Klasy realizują czteroletni program nauczania dla liceum, w którym skupiamy się na rozszerzaniach z: języka polskiego/geografii, wos-u oraz języka angielskiego. Wybraliśmy przedmioty, które brane są pod uwagę przy naborze na uczelnie dla przyszłych studentów prawa i psychologii lub na kierunkach takich jak: historia, politologia, nauki społeczne, administracja, stosunki międzynarodowe, dziennikarstwo, psychologia biznesu, pedagogika, doradztwo zawodowe…

Obowiązkowe przedmioty ogólnokształcące realizowane są od poniedziałku do czwartku.

 

…, bo oferujemy zajęcia praktyczne, wykraczające poza ramy tradycyjnej nauki!

W toku nauki zaplanowaliśmy całą paletę zajęć prowadzonych przez wykładowców uniwersyteckich Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy oraz adwokatów z Okręgowej Rady Adwokackiej w Bydgoszczy.

Wszystkie zajęcia z podstaw psychologii realizowane są poza szkołą –  odbywają się na WSG. Uczniowie uczestniczą tam w: wykładach, warsztatach, ćwiczeniach, eksperymentach, badaniach naukowych. Licealiści realizują wiele aktywności również w zakresie praktyki prawa. Są to m.in. wyjścia do Sądu Rejonowego na symulacje rozpraw lub rozprawy cywilne, udział w spotkaniach z przedstawicielami zawodów prawniczych: adwokatami, sędziami, notariuszami. Również i te zajęcia często odbywają się poza budynkiem szkoły.

Zajęcia uzupełniające z: podstaw psychologii i podstaw prawa odbywają się w tzw. „profilowe piątki” w wymiarze 3 godzin lekcyjnych, realizowanych co dwa tygodnie (wymiennie).

 

 

…, bo uczestniczymy w wydarzeniach regionalnych i projektach ogólnopolskich!

Pragniemy rozbudzać w naszych uczniach potrzebę uczestniczenia w życiu kulturalnym i społecznym. Licealiści goszczą regularnie w: teatrze, kinie, muzeach oraz biorą udział w imprezach miejskich. Uczestniczą w akcjach i projektach ogólnopolskich: „Tydzień Konstytucyjny”, “Adwokaci Rozjaśniają Prawo” czy „Młodzi Głosują”.