O klasie psychologiczno-prawnej


 

PRZEDMIOTY REALIZOWANE W ZAKRESIE ROZSZERZONYM:

 język polski, wos, język angielski

PRZEDMIOTY PUNKTOWANE PRZY NABORZE ELEKTRONICZNYM:

 język polski, wos, historia, język obcy (angielski lub niemiecki)