Rada Rodziców


e-mail do Rady Rodziców:

radarodzicowzsz24@gmail.com

Zapraszamy rodziców do kontaktu z przewodniczącymi Rad Rodziców poszczególnych etapów edukacyjnym celem przekazywania informacji, wątpliwości czy pytań, które powinny być rozważone (poddane dyskusji) przez Prezydium Rady Rodziców.

Skład Prezydium Rady Rodziców na rok szkolny 2021/2022

Przewodnicząca – p. Justyna Solecka
Wiceprzewodnicząca – p. Anna Marzec
Skarbnik – p. Marzena Tomczak

Członkowie Rady Rodziców:

Anna Suszek
Maciej Kosmala
Karolina Świtaj
Waldemar Szcześniak
Izabela Adamczak-Trzaskalska
Agnieszka Cyrankowska
Michał Nieśmiałek
Violetta Badziągowska
Agnieszka Plewa
Przemysła Koziorzemski

NIP 967-10-73-580