Ubezpieczenie


Rada rodziców Zespołu Szkół nr 24 im. M. Rejewskiego działając w porozumieniu z dyrektorem szkoły informuje, iż rodzic/opiekun samodzielnie powinien podejmować decyzję o ubezpieczeniu dziecka.

Rada rodziców ZS24 w celu ubezpieczenia ucznia rekomenduje portal: https://www.samubezpieczam.com/