O szkole..


Szkoła Podstawowa nr 40  wchodzi w skład Zespołu Szkół nr 24 im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy. To nowoczesna placówka o wysokim poziomie estetyki i czystości.  Uczniów obowiązuje jednolity strój szkolny. Sale lekcyjne dla klas 1-3 SP dostosowane są do pracy z najmłodszymi uczniami. Wyposażone  w sprzęt i pomoce dydaktyczne, które służą do jak najlepszej symulacji i rozwoju dzieci (m.in. w tablice interaktywne). Każdy uczeń ma własną szafkę na przybory szkolne. W trosce o bezpieczeństwo, szatnie dla najmłodszych są przy sali danej klasy. Uczniowie otoczeni są opieką świetlicową w godzinach od 7:00 do 16:30.

Funkcjonujący w szkole zewnętrzny i wewnętrzny monitoring, a także liczne działania profilaktyczne dają poczucie bezpieczeństwa uczniom i ich rodzicom. Nasza szkoła jest wolna  od przemocy i narkotyków. Specjaliści w SP 40: pedagodzy szkolni, doradcy zawodowi, terapeuci, logopeda. Przyjazna atmosfera, indywidualne podejście do ucznia, bogato wyposażone sale lekcyjne oraz aktywizujące metody nauczania, pozwalają wychowankom naszej szkoły na osiąganie licznych sukcesów na forum ogólnopolskim, miejskim i międzyszkolnym. Przekłada się to m.in. na bardzo wysoki wynik egzaminu ósmoklasisty. W rankingu “Szkół Podstawowych 2020” prowadzonym przez portal edukacyjny WaszaEdukacja.pl.  Szkoła Podstawowa nr 40 zajęła IV miejsce  wśród najlepszych szkół podstawowych w Bydgoszczy (https://waszaedukacja.pl/ranking/bydgoszcz/szkoly-podstawowe).  Priorytetowym zadaniem jest dla nas nie tylko przekazywanie wiedzy i kształcenie umiejętności, ale również wychowywanie w duchu patriotyzmu i poczucia więzi ze środowiskiem lokalnym. W szkole funkcjonuje 40 Bydgoska Drużyna Harcerska “Synowie i Córki Wiatru”.

Obiekty sportowe SP 40: dwie sale gimnastyczne, boisko do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią, plac zabaw. Opieka medyczna: pielęgniarka szkolna. Wyżywienie: własna  kuchnia i jadalnia  – przygotowywane obiady są „jak u mamy”. Na korytarzach szkolnych są automaty z przekąskami, napojami oraz sokami. Zespołowe i twórcze działania grona pedagogicznego umożliwiają uczniom rozwijanie pasji i zainteresowań. Współpracujemy ze szkołami z Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus +Informacje o różnorodnych działaniach, projektach i innowacjach są dostępne na Facebooku SP 40 https://www.facebook.com/sp40bydgoszcz  i stronie internetowej szkoły: http://zs24.bydgoszcz.pl/