Stołówka


Zapisy na obiady przyjmowane są wyłącznie  pod numerem telefonu:

523722170 wew. 28

lub

795 161 643

 

Wpłaty

UWAGA! Proszę o wpłaty dopiero po otrzymaniu informacji o aktualnej kwocie za obiady.

Tę informację można otrzymać: (1) poprzez e-mail, (2) telefonicznie

Termin na wpłaty: do 10-go każdego miesiąca, proszę o przestrzeganie terminu.
W przypadku braku płatności w ww. terminie uczniowi NIE zostanie wydany obiad!

Cena jednego obiadu wynosi:
– 8,00 zł dla pracowników,
– 5,00 zł dla uczniów.

Opłaty można uiszczać wyłącznie na konto: 03 1240 6452 1111 0010 4802 4991

Tytuł wpłaty powinien zawierać:
– imię i nazwisko ucznia
– klasę
– miesiąc, za który wpłata jest realizowana.Przerwy obiadowe:

Szkoła Podstawowa, klasy 1-3 – 11:30 do 11:45

Szkoła Podstawowa, klasy  4-6 – 12:30-12:45

Szkoła |Podstawowa klasy 7- 8,  oraz Liceum klasy I-IV 13:30-13:45Nieobecność dziecka na obiadach można zgłaszać:

  • pod adresem intendent@zs24.bydgoszcz.pl
  • pod numerem telefonu 523722170 wew. 28
  • pod numerem telefon: 795 161 643

Obiady niezgłoszone nie będą odliczane.