Harmonogram roku szkolnego


Harmonogram roku szkolnego 2021/2022

PIERWSZY SEMESTR roku szkolnego 2021/2022

TERMIN ZADANIE
WRZESIEŃ
01.09. 2021 r. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

·       Godzina   9:00 – klasy 0-3 SP

·       Godzina 10:30 – klasy 4-8 SP

·       Godzina 12:00 – klasy I-III LO

14-17.09. 2021 r. Zebrania z rodzicami – godz.17:00
 

23.09.2021

 

 

Spotkanie Dyrektora Szkoły z przedstawicielami Rady Rodziców z poszczególnych klas – godz. 17:00

 

 

PAŹDZIERNIK
13.10. 2021 r. Uroczysta akademia z okazji  Dnia Edukacji Narodowej
21.10. 2021 r. Ślubowane uczniów klas 1 SP
LISTOPAD
5.11. 2021 r. Ślubowane uczniów klasy I LO
10.11. 2021 r. Uroczysta akademia z okazji Święta Niepodległości
18.11.2021 r. Drzwi otwarte 17:00 – 19:00
11.2021 r. Próbny egzamin ósmoklasisty
11.2021 r. Próbny egzamin maturalny
GRUDZIEŃ
do 14.12.2021 r. Wystawianie ocen semestralnych uczniom III B klasy LO
15.12.2021 r. Rada klasyfikacyjna dotycząca uczniów klasy III B LO
16.12.2021 r. Zebranie z rodzicami uczniów klasy III B LO. Godz. 17:00
22.12.2021 r. Świąteczne spotkania klasowe – godz. 9:00.

Koncert kolęd i pastorałek

23.12.2021 – 31.12.2021 Przerwa świąteczna.
STYCZEŃ
15.01.2022 r. Wystawianie ocen na I semestr roku szkolnego 2021/2022 uczniom SP, I-IIIA LO
17 – 30 styczeń 2022 r. Ferie zimowe
01.2022 r. Studniówka

DRUGI  SEMESTR roku szkolnego 2021/2022

LUTY
 

1-3.02.2022 r.

Zebrania z rodzicami uczniów SP, I-IIIA LO- godz. 17:00
MARZEC
03.2022 r. Rekolekcje wielkopostne
Do 18.03.2022 r. Wystawienie przez nauczycieli propozycji ocen końcoworocznych uczniom klasy III B LO  TEAMS
25.03.2022 r. Zebranie rodziców uczniów klasy III B LO godz. 17.00
KWIECIEŃ
14– 19 kwietnia 2022 r. Wiosenna przerwa świąteczna
20.04.2022 r. Wystawianie ocen końcoworocznych uczniom klasy IIIB LO
29.04.2022 r. Zakończenie roku szkolnego dla uczniów klasy III LO
MAJ
        04 – 06.05. 2022 r. Egzaminy maturalne
13.05.2022 r. Powiadomienie uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach rocznych z przedmiotów i zachowania.
18.05.2022 r. Zebrania z rodzicami i drzwi otwarte.

Klasy 0 – 3 SP  godz.16:00 – 17:00

Drzwi otwarte godz. 17:00 – 18:00

Zebranie kl. 4-8 SP I, III LO 18:00 – 19:00

24 – 26.05.2022 r.

 

 

 

Sprawdzian ósmoklasisty

·       Język polski – rozpoczęcie egzaminu: 9:00

·       Matematyka – rozpoczęcie egzaminu: 9:00

·       Język obcy nowożytny – rozpoczęcie egzaminu: 9:00

 

CZERWIEC
Do 13.06. 2022 r. Wystawienie ocen końcoworocznych uczniom klas SP, LO.
15.06.2022 r. Posiedzenie Rady Pedagogicznej – klasyfikacja – promocja uczniów klas SP, LO
23.06.2022 r. Zakończenie roku szkolnego dla klas ósmych.
24 czerwca 2022 r. Zakończenie roku szkolnego 2021/2022.
25.06. – 31.08. 2022 r. Ferie letnie.