Harmonogram roku szkolnego


PIERWSZY SEMESTR ROKU SZKOLNEGO 2023 – 2024

TERMIN

ZADANIE

WRZESIEŃ

04.09.2023 r.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024

·       Godzina   8:00 – klasy 0-6 SP

·       Godzina 10:00 – klasy 7-8 SP i klasy I-IV LO

  
  

12.09.2023r.

Zebrania z rodzicami/opiekunami prawnymi uczniów oddziału „0”

14.09.2023r.

Rada Pedagogiczna godz.15:30

  18.09.2023r.

Zebrania z rodzicami/opiekunami prawnymi uczniów klas 1 SP, godz. 17.00

19.09.2023r.

Zebrania z rodzicami/opiekunami prawnymi uczniów klas  2-3 SP godz. 16.00

19.09.2023r.

Zebrania z rodzicami/opiekunami prawnymi uczniów klas 4 – 8 SP, 1-4 LO godz. 17.00

19.09.2023r.

Spotkanie Dyrekcji Szkoły z przedstawicielami Rady Rodziców z poszczególnych oddziałów – godz. 18:00

20-22.09.2023r.

Biwak integracyjny klas 1-2 LO

28.09.2023r.

Rada Pedagogiczna godz.15:30

do 30.09.2023r.

Składanie wstępnych deklaracji maturalnych

09.2023r.

Próbny egzamin maturalny.

PAŹDZIERNIK

12.10.2023 r.

Uroczystości związane z Dniem Edukacji Narodowej

23.10.2023 r.

Ślubowane uczniów klas 1 SP

27.10.2023 r.

Ślubowane uczniów klasy I LO

LISTOPAD

01.11.2023r.

Wszystkich Świętych

10.11.2023r.

Uroczystości związane ze Świętem Niepodległości

11.2023r.

Próbny egzamin ósmoklasisty

11.2023r.

Matura próbna

GRUDZIEŃ

1.12.2023r.

Turniej  klas mundurowych

do 15.12.2023.

Wystawianie ocen semestralnych uczniom klasy IV LO

18.12.2023r.

Rada klasyfikacyjna dotycząca uczniów klasy IV LO

19.12.2023r.

Zebrania z rodzicami/opiekunami prawnymi uczniów klasy 4 LO,

godz. 17.00

21.12.2023r.

Wigilie klasowe.

Koncert kolęd i pastorałek

22.12.2023r.

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych.

23.12.2023 – 31.12.2023r.

 Zimowa Przerwa Świąteczna.

STYCZEŃ

  

19.01.2024r.

Wystawianie ocen na I semestr roku szkolnego             2023/2024 uczniom  SP, I-III LO

23.01.2024r.

 Posiedzenie Rady Pedagogicznej – rada klasyfikacyjna dotycząca uczniów SP, I-III LO

25.01.2024r.

Zebrania z rodzicami

·       0-3 SP  godz. 16:00

·       4-8 SP, 1-3 LO godz. 17:30

01.2024r.

Studniówka

30.01.2024r.

Rada analityczna

DRUGI SEMESTR ROKU SZKOLNEGO 2023 – 2024

LUTY

12.02 – 25.02.2024r.

Ferie zimowe

7.02.2024 r.

Ostateczny termin dokonywania zmian w deklaracjach maturalnych

MARZEC

03.2024r.

Rekolekcje wielkopostne

26.03.2024r.

Zebrania z rodzicami/opiekunami prawnymi uczniów klasy 4 LO,                  godz. 17.00

KWIECIEŃ

28.03-2.04.2024r.

Wiosenna przerwa świąteczna

do 15.04.2023 r.

Wystawienie propozycji ocen końcoworocznych uczniom klasy IV LO

22.04.2024 r.

Wystawianie ocen końcoworocznych uczniom klasy IV LO

24.04.2024r.

Rada klasyfikacyjna dotycząca uczniów klasy IV LO

26.04.2024r.

Zakończenie roku szkolnego dla uczniów klasy IV LO

MAJ

od 07.05.2024r.

Egzaminy maturalne

21.05.2024r.

Zebrania z rodzicami

– 1-3 SP godz. 16:00

– Drzwi otwarte  godz.17-18

– 4-8 SP,1-3 LO  godz.18.

14–16.05.2024 r.

(wtorek, środa, czwartek)

Egzamin ósmoklasisty

·       Język polski – rozpoczęcie egzaminu: 9:00                                     

·       Matematyka – rozpoczęcie egzaminu: 9:00                         

·       Język obcy nowożytny – rozpoczęcie egzaminu: 9:00

CZERWIEC

4.06.2024r.

Powiadomienie uczniów i rodziców klas SP i I-III LO o przewidywanych ocenach rocznych z przedmiotów i zachowania.

do 11.06.2024r.

Wystawienie ocen końcoworocznych uczniom klas SP, LO.

13.06.2024r.

Posiedzenie Rady Pedagogicznej – klasyfikacja – promocja uczniów klas SP, LO

20.06.2024r.

Zakończenie roku szkolnego dla klas ósmych.

21.06.2024r.

Zakończenie roku szkolnego 2023/2024.

22.06. – 31.08. 2024 r.

Ferie letnie.