eTwinning Survival English


Uczniowie klasy 6 wzięli udział w międzynarodowym projekcie eTwinning Survival English
prowadzonym przez panią Katarzynę Nawrocką. Współpraca obejmowała 5 szkół z 4 państw:
Turcji, Włoch, Hiszpanii i Polski. Działania projektu miały na celu  pokonywanie barier
językowych, dialog, promowanie zdrowego stylu życia oraz posługiwanie się narzędziami
cyfrowymi. Projekt rozpoczął się w marcu spotkaniem online nauczycieli i uczniów na
którym poznaliśmy się, wymieniliśmy szkolne doświadczenia oraz doprecyzowaliśmy
wspólne działania. W ramach projektu mieliśmy cotygodniowe spotkania, na których
realizowaliśmy ściśle wytyczone zadania:
– tworzyliśmy projektu logo i wzięliśmy udział w internetowym głosowaniu na finałowe logo
projektu;
– tworzyliśmy prezentację szkoły oraz nagrywaliśmy film , w którym przedstawiliśmy się
naszym kolegom;
– nagrywaliśmy filmy o typowym dniu w szkole i poza nią;
– tworzyliśmy prace za pomocą narzędzia WordArt;
– nagrywaliśmy dialogi dramowe  o zdrowym trybie życia;
– publikowaliśmy swoje wpisy na eTwinning Forum.
Jednak naszym najważniejszym zadaniem była przede wszystkim zabawa i ten cel
zrealizowaliśmy w 100%!
Wszystkie wypracowane materiały zostały opublikowane na stronie www.esep-etwinning.