etwinning “Wiosna ach to ty”


 

Klasa 1c brała udział w projekcie eTwinning „Wiosna, ach to ty”. Celem projektu była integracja uczniów z szesnastu placówek oświatowych na terenie całej Polski poprzez wykonywanie wspólnych zadań rozwijających umiejętności ICT. Uczniowie poszerzali warsztat pracy kodując, szyfrując, korzystając między innymi z aplikacji genial.ly, storyjumper, canva, jomboard czy postermywall. Pierwszaczki doskonaliły umiejętności językowe, rozwijały umiejętności manualne oraz uczyły się, jak rozwiązywać problemy w twórczy sposób. Wykonanie propozycji na logo projektu, głosowanie na najciekawsze logo, wykonanie Historyjki boćka Klekota, wspólne rysowanie, wykonanie plakatu, napisu projektu oraz rozwiązanie quizu o wiośnie rozbudziło aktywność poznawczą uczniów. Nabyte umiejętności z pewnością będą przydatne w kolejnych, równie interesujących projektach eTwinning!