Porozumienie o współpracy ze Służbą Więzienną


W środę 10.05.2023r. podpisane zostało porozumienie o współpracy miedzy Dyrektorem ZS24 im. Mariana Rejewskiego, mgr inż. Leszkiem Sobierajem a Dyrektorem Aresztu Śledczego w Bydgoszczy, majorem Mariuszem Cychowskim.
Podpisane porozumienie, jest bardzo ważnym rozszerzeniem i uzupełnieniem edukacji policyjnej stanowiącej filar innowacji pedagogicznej realizowanej w XII Liceum Ogólnokształcącym. Praca Służby Więziennej, podobnie jak i funkcjonariuszy Policji, też jest związana z ochroną społeczeństwa przed sprawcami przestępstw tyle, że w zakładach karnych. Bliższe poznanie pracy funkcjonariuszy Służby Więziennej, ze względu na stosowane formy i metody pracy, będzie zapewne inspiracją i rozszerzeniem kompetencji uczniów XII-ki w podstawowym obszarze ich edukacji.