Żegnamy uczniów klasy IV naszego LO


Piątek, 28 kwietnia 2023 r., to dzień, w którym naukę w XII Liceum Ogólnokształcącym przy Zespole Szkół nr 24 im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy, zakończyli uczniowie klasy IV.

W apelu, mającym bardzo podniosły i uroczysty charakter, udział wzięli przedstawiciele Policji, (patrona klasy mundurowej), z inspektorem Witoldem Markiewiczem Komendantem Miejskim Policji w Bydgoszczy, na czele, dyrekcja szkoły, grono pedagogiczne, rodzice absolwentów oraz pozostali uczniowie XII LO.  

Po przywitaniu gości przez Dyrektora Szkoły Leszka Sobieraja, nastąpiło uroczyste przekazanie sztandaru szkoły przez ustępujący Poczet Sztandarowy oraz przekazanie, przez uczniów klasy IV symbolicznego klucza do szkoły, uczniom klasy III, jako symbolu nieformalnej władzy klasy najstarszej.

Zarówno Dyrektor Szkoły, jak i Komendant Miejski, w swoich przemowach, zwracając się do młodzieży, wspominali o ważności momentu zakończenia edukacji na poziomie szkoły ponadpodstawowej, randze Egzaminu Maturalnego, a także o wyborze dalszej drogi zawodowej, być może związanej z pracą w służbach mundurowych, w tym oczywiście również w Policji.

Finałem spotkania było wręczenie Świadectw Ukończenia Szkoły i indywidualnych wyróżnień wraz z  podziękowaniami dla rodziców.

Uczniowie natomiast w humorystyczny sposób, trzymając się formuły filmowych Oskarów, podziękowali swoim nauczycielom, nominując i nagradzając ich pamiątkowymi statuetkami i klasowym zdjęciem, w bardzo oryginalnych kategoriach.  

Naszym tegorocznym absolwentom życzymy bardzo wysokich wyników maturalnych i sukcesów w dorosłym życiu.