Stypendium Radnego Rady Miasta Bydgoszczy


W dniu 27 kwietnia 2023 r., w Szkole Podstawowej nr 40, miała miejsce bardzo ważna i miła uroczystość. Uczeń klasy 2c Antoni Witucki, otrzymał Stypendium Radnego Rady Miasta Bydgoszczy.

Radny  – Szymon Róg, ufundował 5-cio miesięczne stypendium dla wyróżniającego się ucznia naszej szkoły. Antoni, to młody artysta, tworzący m.in. bardzo dokładne mapy Bydgoszczy i innych terenów Polski (np. Jezior Mazurskich czy terenów nadmorskich), który swoim talentem i pasją, idealnie pasował do kryteriów stypendialnych, zaproponowanych przez fundatora.

Nagroda została wręczona osobiście przez Pana Radnego, w obecności Dyrektora Szkoły i wychowawcy na forum klasy, do której uczęszcza Antoni.

Laureatowi serdecznie gratulujemy wyróżnienia, a wszystkich pozostałych uczniów ZS24 zachęcamy do rozwijania swoich pasji.