Wizyta w szkole partnerskiej Ersamus+


W dniach 14-16 marca nauczyciele koordynujący projekt Erasmus+ „Love music, love yourself” gościli w szkole partnerskiej w Hiszpanii (Mallorca) w ramach wymiany dobrych praktyk i planowania przyszłych działań. Uczniowie hiszpańskiej szkoły przygotowali dla nas występ grupy perkusyjnej oraz pokazy tańców regionalnych. W czasie wizyty obserwowaliśmy nowatorskie metody nauczania gry na instrumentach smyczkowych i perkusyjnych w szkole partnerskiej w Felantix  oraz w szkole o profilu dodatkowego kształcenia muzycznego na poziomie podstawowym. Mieliśmy również okazję wysłuchać koncertu pianistycznego i odwiedzić Muzeum poświęcone Fryderykowi Chopinowi w Valldemossa, gdzie spędził ostatnie lata swojego życia.