Wizyta Biskupa


W poniedziałek 12 grudnia Zespół Szkół nr 24 odwiedził niecodzienny Gość, którym był Biskup Bydgoski Krzysztof Włodarczyk. Wizyta Księdza Biskupa w naszej Szkole odbyła się w związku z wizytacją kanoniczną parafii p.w. św. Maksymiliana Marii Kolbego. Pasterz Diecezji Bydgoskiej spotkał się najpierw z Uczniami klas VIII, którzy uczęszczają na lekcje religii, a następnie z Dyrekcją Placówki.
W czasie spotkania uczniowie mieli możliwość zadawania pytań. W odpowiedzi na jedno z nich, Ksiądz Biskup podkreślił, że warto mieć marzenia i warto je realizować. Kończąc spotkanie, Gość złożył młodzieży, a następnie także Dyrekcji, życzenia świąteczne i udzielił pasterskiego błogosławieństwa.
Księdzu Biskupowi towarzyszyli: ks. Damian Pawlikowski, sekretarz Biskupa Bydgoskiego, ks. dr Tomasz Kalociński, proboszcz parafii pw. św. Maksymiliana M. Kolbego, a także p. Małgorzata Wełnińska-Ginther i ks. Radosław Wnuk, którzy uczą religii w naszej szkole.