Katarzyna Skibicka – otrzymała Stypendium Prezesa Rady Ministrów.


 
W dniu 07.12.2022 r. uczennica naszego liceum, Katarzyna Skibicka, z klasy 4a, odebrała dyplom potwierdzający przyznanie jej w/w stypendium.
Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznawane jest uczniowi szkoły kształcącej w formie dziennej, która umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości. Stypendium przyznaje się jednemu uczniowi danej szkoły, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.
Gratulujemy