Ślubowanie uczniów klasy policyjnej XII LO


W dniu 28.10.2022 r. swoje wielkie święto mieli uczniowie klasy pierwszej – policyjnej, XII LO. W obecności zaproszonych gości, dyrekcji szkoły, nauczycieli i rodziców, złożyli oni uroczyste ślubowanie. 

Wśród zaproszonych gości byli: Pani Marlena Richert – Przedstawiciel Prezydenta Miasta Bydgoszczy – inspektor Wydziału Edukacji i Sportu  Urzędu Miasta, Pani wizytator Ewa Podgórska – przedstawiciel Kujawsko Pomorskiego Kuratora Oświaty, nadinspektor Piotr Leciejewski – Komendant Wojewódzki Policji, inspektor Witold Markiewicz – Komendant Miejski Policji, podkomisarz Radosław Grześkowiak – Naczelnik Wydziału Kadr i Szkoleń Komendy Miejskiej Policji, przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości: Prokurator Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy Pan Andrzej  Milewski i Prokurator Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy, Pani  Joanna Podpora – Sikorska, a także Dyrektor Miejskiego Ośrodka Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy dr Łukasz Kosiński. 

Gości oraz uczniów i ich rodziców, powitał Dyrektor szkoły mgr inż. Leszek Sobieraj. W swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na ważność i doniosłość tego dnia w życiu uczniów XII LO, a także fakt, iż edukacja policyjna może stanowić ważny bonus w ich późniejszej karierze zawodowej.  

Komendant Wojewódzki Policji – nadinspektor Piotr Leciejewski, w swoim przemówieniu podkreślił natomiast wagę i rangę współpracy szkoły i policji w rozwoju i edukacji młodych ludzi. Zwrócił także uwagę, na fakt, iż uczniowie XII-ki mogą w przyszłości zasilić szeregi służb mundurowych. Komendant wręczył ponadto każdemu z kadetów książkowy upominek. 

Po ślubowaniu, w części artystycznej, młodzi kadeci oraz ich koledzy ze starszych klas, zaprezentowali pokaz umiejętności nabytych podczas zajęć w klasie policyjnej. Pokaz musztry, samoobrony oraz zasady kierowania ruchem drogowym nagrodzone zostały gromkimi brawami zgromadzonych gości. 

Ważnym elementem ślubowania, który jest stałym, corocznym elementem, była wizyta uczniów klas pierwszych szkoły podstawowe. Najmłodsi uczniowie szkoły przy ul. Puszczykowej, życzyli swoim starszym kolegom, także „pierwszakom” samych sukcesów i zadeklarowali, że „będą się nimi opiekowali”.    

Finałem uroczystości były pamiątkowe zdjęcia oraz tort ufundowany przez rodziców. 

Uczniom klasy pierwszej gratulujemy oficjalnego wstąpienia do grona uczniów XII-tki.