PIERWSZE ZAJĘCIA CENTRUM MEDIACJI I EDUKACJI PRAWNEJ IM. KAMILI WYRĘBSKIEJ


Rozpoczęło  pracę Centrum Mediacji i Edukacji Prawnej im. Kamili Wyrębskiej. Pierwsze zajęcia z uczniami przybliżające młodzieży znaczenie Konstytucji RP i ideę państwa prawa, przeprowadził Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej Mecenas Michał Bukowiński.

Uczniowie XII LO mieli również możliwość spotkania się z przedstawicielami Instytutu Prawa i Ekonomii UKW pod przewodnictwem dr Jarosława Janikowskiego – opiekuna kierunku Kryminologia, którzy opowiedzieli o perspektywach związanych ze studiami na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego.