Nieszablonowe Drzwi otwarte XII LO.


W sobotę 23.04.2022 r. w XII LO na Osowej Górze odbyły się Drzwi Otwarte dla uczniów klas ósmych szkół podstawowych zainteresowanych nauką w klasie mundurowej o profilu policyjnym. Frekwencja dopisała, co świadczy o dużym zainteresowaniu tym kierunkiem. Młodzież obejrzała i uczestniczyła w zajęciach prowadzonych przez funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy, z którą szkoła współpracuje. Dużym zainteresowaniem cieszyły się warsztaty z kryminalistyki. Kandydaci na kadetów  klas policyjnych, przy wejściu otrzymywali ulotkę z ofertą edukacyjną ale także z miejscem na podpis nauczyciela prowadzącego zajęcia z określonej dziedziny  ( język polski – „Znawca lektur i polszczyzny”, historia – „Historyczny Omnibus”, matematyka – „Mistrz do Sześcianu”, geografia – „Kalejdoskop Miast”, język angielski – „Master of English”, język niemiecki – „Deutschfans”), a także wskazówki gdzie znajduje się sala, w której będą się odbywały zajęcia.  Przyszli uczniowie mogli dzięki temu poznać topografię budynku XII LO, zobaczyć i porozmawiać z nauczycielami, a także zaznać „rozkoszy łamania głowy” – rozwiązując szyfry, zagadki dotyczące określonego przedmiotu nauczania. Zabawa była przednia! Osoby, które zdobyły odpowiednią ilość potwierdzeń, że prawidłowo rozwiązały zakodowane tajemnice otrzymały drobne upominki. Wszędzie, gdzie odbywały się zajęcia lub pokazy byli uczniowie ze wszystkich klas XII LO, dzięki czemu przyszli kadeci i ich rodzice, mogli bez skrępowania uzyskać wszystkie „oficjalne i „nieoficjalne” informacje  o szkole, nauczycielach i zajęciach z edukacji policyjnej. Dużym zainteresowaniem cieszyły się pokazy przygotowane przez funkcjonariuszy KMP (tresura i możliwości psów policyjnych, pokaz sprzętu jakim dysponuje policja drogowa), a także bezpośrednie rozmowy z nimi. Każdy kto był na „Drzwiach Otwartych” XII LO mógł się przekonać, że to szkoła, która oferuje to, co jest w nazwie realizowanej w niej innowacji pedagogicznej: „Edukacja, Bezpieczeństwo, Przygoda”.