„Leksykon mediacji rówieśniczej” konferencja dla dyrektorów i mediatorów szkolnych bydgoskich szkół.


W dniu 24 kwietnia 2024 roku w gościnnych murach Zespołu Szkół nr 24 im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy odbyła się konferencja naukowo-dydaktyczna „Leksykon mediacji rówieśniczej”.

W wydarzeniu wzięła udział Ewa Wittenberg, kierownik Referatu Strategii i Jakości Edukacji Wydziału Edukacji i Sportu, przedstawiciele Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy; Pani Beata Błaszyk – starszy wizytator Wydziału Edukacji Ponadpodstawowej, Specjalnej i Placówek oraz Alina Nejman – starszy wizytator Wydziału Strategii i Rozwoju Edukacji, dyrektorzy i pedagodzy bydgoskich placówek oświatowych, pracownicy Okręgowej Rady Adwokackiej, Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz uczniowie bydgoskich szkół.

Po występie szkolnego chóru, który przedstawił „Earth Song” M. Jacksona, gości przywitał Leszek Sobieraj, dyrektor Zespołu Szkół nr 24 oraz adw. Aleksander Domek, sekretarz Okręgowej Rady Adwokackiej.

Konferencję rozpoczął wykład adw. Karoliny Wilamowskiej z ORA w Bydgoszczy „Wdrażanie mediacji rówieśniczych w szkole”, który omawiał istotne kwestie dotyczące formy i zakresu mediacji rówieśniczych w placówkach oświatowych. Powyższa tematyka została uzupełniona wykładem dr Ewy Sygit – Kowalkowska z Uniwersytet Kazimierza Wielkiego „Do przerwy 2:0. Co usłyszymy, kiedy dzieci mówią o trudnościach w relacjach – perspektywa psychologiczna”.
O mediacjach, jako formie rozwiązywania konfliktów w rodzinie wykład zaprezentowała adw. Joanna Ogrodowicz z  ORA „Mediacje rodzinne w relacjach rodzice – dzieci”.

W przerwie na telebimie można było obejrzeć prezentację przedstawiającą założenie oraz działania Centrum Mediacji i Edukacji Prawnej im. Kamili Wyrębskiej, które wspiera Zespół Szkół nr 24 we wszelkich działaniach dotyczących mediacji rówieśniczych, mediacji szkolnych oraz w wykładach dla  klasy psychologiczno-prawnej XII Liceum Ogólnokształcącym.

Natomiast po przerwie zostały zaprezentowane praktyczne wskazówki jak założyć koła mediatorów rówieśniczych oraz jaką sporządzić dokumentację do ich przeprowadzania w wykładzie Anny Masley z Lubuskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji przy Wyższej Szkole Biznesu w Gorzowie Wielkopolskim „Korzyści społeczne z przeprowadzania mediacji rówieśniczych w szkołach– doświadczenia praktyka” oraz Annę Wiśniewską, koordynatora mediacji rówieśniczych w Zespół Szkół nr 24 w Bydgoszczy „Szkolne koło mediatorów w praktyce”.

Ponadto podczas konferencji zostały zorganizowane w czterech salach lekcyjnych warsztaty dla uczniów placówek oświatowych „Na tropie supermocy – mediacja zamiast szkolnej przemocy”, które poprowadzili opiekunowie mediacji rówieśniczych z Zespołu Szkół nr 24 pod kierunkiem adw. Emilii Krejza-Srockiej, członka Izby Adwokackiej w Białymstoku.

W trakcie konferencji  Leszek Sobieraj oraz adw. Jarosław Wyrębski wraz z mediatorami rówieśniczymi wręczyli statuetki „Przyjaciela Centrum” osobom, które wspierają pracę Centrum Mediacji i Edukacji Prawnej im. Kamili Wyrębskiej oraz prowadzą działania na rzecz mediacji szkolnych i mediacji rówieśniczych na terenie miasta Bydgoszczy: Pani Magdalenie Buschmann, Dyrektorowi Wydziału Edukacji i Sportu w Bydgoszczy, Pani Kamili Wilamowskiej z ORA w Bydgoszczy, Pani Ewie Sygit-Kowalkowskiej z UKW w Bydgoszczy, Pani Annie Masley z WSB w Gorzowie Wlkp.  oraz za szczególne zaangażowanie Leszkowi Sobierajowi, Dyrektorowi ZS nr 24 oraz adw. Jarosławowi Wyrębskiemu z ORA w Bydgoszczy.

Na zakończenie goście mogli zobaczyć pokaz mediacji rówieśniczych przygotowany przez  uczniów Zespołu Szkół nr 24 im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy, którzy pełnią rolę mediatorów rówieśniczych w placówce w ciągu roku szkolnego.

Każdy uczestnik konferencji otrzymał materiały, które pomogą przy wprowadzaniu mediacji rówieśniczych w placówkach oświatowych jako formy pokojowego rozwiązywania konfliktów.

Składamy podziękowania dla adw. Jarosława Wyrębskiego oraz Anny Wiśniewskiej za zaangażowanie i pomoc w organizacji konferencji.

Serdecznie zapraszamy w maju i czerwcu br. na dyżury mediatorów szkolnych, które skierowane są dla uczniów, rodziców oraz nauczycieli z terenu Bydgoszczy.

Projekt „Leksykon mediacji rówieśniczej – konferencja dla dyrektorów i mediatorów szkolnych bydgoskich szkół” został sfinansowany ze środków Bydgoskiego Grantu Oświatowego oraz Programu Rozwoju Edukacji Miasta Bydgoszczy na lata 2021-2030.