Pokazowe zajęcia XII LO


Pokazowe zajęcia dla kandydatów do XII LO

(klasa policyjna, klasa psychologiczno-prawna)

oraz „Drzwi Otwarte” dla rodziców i uczniów

 

            W dniach 8 i 10 kwietnia odbyły się w naszej szkole Imprezy promujące klasy

o profilu policyjnym i psychologiczno – prawnym XII LO, natomiast 26 kwietnia odbyły się „Drzwi Otwarte” dla rodziców i kandydatów do XII LO.

W Imprezach tych uczestniczyło 300 uczniów klas ósmych z 25 szkół podstawowych z Bydgoszczy i okolicznych miejscowości. Nasza oferta skierowana była do młodzieży  zainteresowanej pracą w policji lub innych służbach mundurowych; chcącej studiować na kierunkach o specjalności resocjalizacja, bezpieczeństwo narodowe czy cyberprzemoc. Oferta skierowana była także do osób, które widzą się w roli prawnika lub psychologa.

Podczas czteroletniej nauki w liceum ogólnokształcącym nasi uczniowie mogą przeżyć prawdziwą przygodę, poznać ciekawych ludzi, zobaczyć „od kuchni” pracę specjalistów z zakresu kryminalistyki, sądownictwa, psychologii, bezpieczeństwa ruchu drogowego, samoobrony, poznać techniki rozwiązywania zagadek kryminalnych oraz tajniki rozpraw sądowych, sprawdzić się na strzelnicy.

Na spotkaniach dyrektor szkoły mgr inż. Leszek Sobieraj prezentował młodzieży najważniejsze informacje dotyczące funkcjonowania szkoły. Z ramienia policji głos zabierał opiekun klas mundurowych aspirant sztabowy Szymon Porażyński, który mówił o współpracy policji ze szkołą i organizacji zajęć z Edukacji Policyjnej.

Imprezy podzielone były na dwie części: pokazy naszych uczniów oraz część praktyczną, w której udział mogli wziąć nasi goście.

W czasie występów nasi uczniowie zademonstrowali: pokazy musztry w kolumnie dwójkowej i czwórkowej, udzielanie pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, podstawowe techniki samoobrony, pokonywanie policyjnego toru przeszkód. Młodzież mogła również zobaczyć scenki przedstawiające interwencje policjantów na służbie w wykonaniu naszych kadetów pod opieką aspiranta sztabowego Szymona Porażyńskiego.

W drugiej części naszych spotkań przybili goście mogli spróbować swoich sił

i umiejętności na przygotowanych stanowiskach:

– strzelanie z karabinu laserowego,

– pierwsza pomoc przedmedyczna,

– policyjny tor przeszkód,

– techniki samoobrony,

– musztra,

– kryminalistyka,

– stanowisko psychologiczno-prawne.

Imprezy cieszyły się dużym zainteresowaniem młodzieży, przybyli goście chętnie uczestniczyli w przygotowanych dla nich zajęciach praktycznych.

Dziękujemy wszystkim szkołom za przybycie. Mamy nadzieję, że nasza oferta wzbudziła  zainteresowanie i z niektórymi osobami spotkamy się we wrześniu.