Uroczystości upamiętniające 25 rocznicę przystąpienia Polski do NATO.


Dnia 12 marca 2024 roku, uczniowie Zespołu Szkół nr 24 imienia Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy wzięli udział w uroczystości upamiętniającej 25 rocznicę przystąpienia Polski do NATO. Wydarzenie zgromadziło liczne grono uczniów, na których czele stanęli harcerze z Szkoły Podstawowej nr 40 oraz poczet sztandarowy XII Liceum Ogólnokształcącego.Podczas uroczystości uczniowie wyrazili swoje wsparcie oraz wdzięczność dla sojuszu, który od dwudziestu pięciu lat zapewnia stabilność i bezpieczeństwo w regionie. Wspólne świętowanie było także okazją do refleksji nad znaczeniem NATO dla współczesnego świata oraz do podkreślenia roli, jaką Polska odgrywa w ramach tej organizacji.