DRZWI OTWARTE W SP 40


W naszej szkole 27.02.2024 r. o godzinie 17:00 gościliśmy przyszłych uczniów oddziału zerowego oraz klas pierwszych w ramach Drzwi Otwartych.

Dyrektor szkoły mgr inż. Leszek Sobieraj powitał gości na sali gimnastycznej, przedstawił ofertę placówki, a następnie zaprosił na wycieczkę po szkole przyszłych uczniów.

Dzieci bardzo chętnie brały udział w aktywnościach przygotowanych przez nauczycieli  w salach lekcyjnych, bibliotece, świetlicy i sali gimnastycznej. Z radością wykonywały eksperymenty, tworzyły geometrycznego smoka, „bawiły się” matematyką na tablicy interaktywnej, programowały przy pomocy robotów edukacyjnych Ozobot czy słuchały przedstawienia teatralnego w szkolnej bibliotece. Z zaangażowaniem pokonywały tor przeszkód na sali gimnastycznej i pokonywały pingwinki na podłodze interaktywnej.

Ciekawa oferta placówki spotkała się z dużym uznaniem gości, co ma odzwierciedlenie w dużej ilości wniosków o przyjęcie dzieci do szkoły.

Budzi to radość zarówno Dyrekcji, jak i grona pedagogicznego.

Do zobaczenia przyszli uczniowie we wrześniu!