Miejska Inauguracja Roku Szkolnego 2023/2024 w Zespole Szkół nr 24 im. M. Rejewskiego


Nowy rok szkolny rozpoczęliśmy w niezwykłej atmosferze, gdyż nasza placówka miała zaszczyt współorganizować Miejską Inaugurację Roku Szkolnego. Z nauczycielami i uczniami spotkał się Prezydent Miasta Bydgoszczy, Pan Rafał Bruski oraz Zastępca Prezydenta Miasta, Pani Iwona Waszkiewicz. Dyrektor naszej szkoły, Pan Leszek Sobieraj wręczył statuetki „Przyjaciel szkoły” gościom, którzy w szczególny sposób przyczynili się do rozwoju naszej szkoły. Pan Rafał Bruski odsłonił logo nowopowstałej klasy licealnej  o profilu psychologiczno-prawnym, a także pierwszym dzwonkiem rozpoczął nowy rok szkolny. Uroczysta akademia przygotowana przez uczniów szkoły podstawowej i liceum nawiązywała do wybuchu II wojny światowej oraz do wydarzeń za naszą wschodnią granicą, gdzie nasi ukraińscy przyjaciele walczą o wolność.

Prezydent Miasta Bydgoszczy życzył uczniom osobistego rozwoju, poznawania nowych ludzi oraz zdobywania przyjaciół. Dyrekcja Zespołu Szkół nr 24 im. Mariana Rejewskiego przyłącza się do życzeń z nadzieją, że uczniowie wykorzystają ten rok szkolny zdobywając także wiedzę, umiejętności i nowe doświadczenia.