Nagroda Prezydenta Miasta Bydgoszczy dla Pani Anny Wiśniewskiej.


Z dumą informujemy o Nagrodzie Prezydenta Miasta Bydgoszczy przyznanej p. Annie Wiśniewskiej za osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz realizacji innych zadań statutowych Naszej Szkoły. Cieszymy się, że nie tylko my doceniamy Pani wspaniałą pracę na rzecz całej naszej Społeczności Szkolnej.