Odznaczenie Państwowe dla Dyrektora ZS24


Gratulujemy Dyrektorowi Naszej Szkoły – p. Leszkowi Sobierajowi otrzymania Medalu Brązowego za Długoletnią Służbę nadanego przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej  w uznaniu za wzorowe , wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających  z pracy zawodowej.