PODPISANIE POROZUMIENIA O WSPÓŁPRACY PARTNERSKIEJ


W dniu 14 marca 2022 r. Dyrektor Szkoły podpisał Porozumienie o Współpracy Partnerskiej z Okręgową Radą Adwokacką w Bydgoszczy, którą reprezentował Dziekan adw. Michał Bukowiński. Tym samym  w Zespole Szkół nr 24 powstanie Centrum Mediacji i Edukacji Prawnej im. Kamili Wyrębskiej, którego podstawowymi celami będą: propagowanie wśród uczniów i nauczycieli zasad mediacji szkolnej oraz rówieśniczej, przygotowanie uczniów    do pełnienia obowiązków mediatorów rówieśniczych, a także zapewnienie stałej pomocy mediatora oraz adwokata w sprawach związanych z koniecznością prowadzenia bieżących mediacji oraz bieżącej pomocy prawnej na rzecz uczniów, a ponadto prowadzenie zajęć i spotkań mających na celu propagowanie edukacji prawnej wśród uczniów. Nasz projekt ma na celu  upamiętnienie wspaniałego pedagoga, wychowawcy i nauczycielki ZS 24  – p. Kamili Wyrębskiej, w sposób, który będzie służył całej społeczności szkolnej.  Oficjalne otwarcie Centrum Mediacji i Edukacji Prawnej im. Kamili Wyrębskiej odbędzie się 12 kwietnia 2022 r. na Konferencji Naukowo-Dydaktycznej, w której wezmą udział najlepsi fachowcy w dziedzinie mediacji.