Rekrutacja do klas pierwszych XII LO.


Strona logowania dla kandydata do szkoły ponadpodstawowej:

https://bydgoszcz.edu.com.pl/kandydat/app/apply/index.xhtml