Oliwia Niezbecka stypendystką Prezesa Rady Ministrów!


Najzdolniejsi uczniowie szkół ponadpodstawowych z Bydgoszczy i rejonu bydgoskiego odebrali w środę, 22 listopada dyplomy potwierdzające przyznanie im stypendiów Prezesa Rady Ministrów i Ministra Edukacji i Nauki.

Uroczystość została zorganizowana przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w sali widowiskowej Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy. Dyplomy wyróżniającym się uczniom wręczyli Radosław Kempinski, wicewojewoda kujawsko-pomorski i Marek Gralik, kujawsko-pomorski kurator oświaty. Stypendia Prezesa Rady Ministrów otrzymało podczas uroczystości w Bydgoszczy 121 osób, w całym województwie kujawsko-pomorskim 239 uczniów.

Wśród tej grupy znalazła się uczennica czwartej klasy XII Liceum Ogólnokształcącego Oliwia Niezbecka.

Zarówno Oliwii, jaki jej Rodzicom wielkie gratulacje i życzenia dalszych sukcesów w nauce!