Zakończenie roku szkolnego dla uczniów SP 40 i XII LO


W piątkowe przedpołudnie uczniowie zerówki oraz klas 1-3 Sp 40 (o godz. 9.00) i klas 4-8 SP 40 wraz z klasami 1-3 XII LO (o godz. 11.00) pożegnali kończący się rok nauki. Najlepszym uczniom wręczone zostały świadectwa z wyróżnieniem, ich rodzice otrzymali listy gratulacyjne, Osobom bardzo mocno zaangażowanym w pomoc i lepsze funkcjonowanie szkoły, czyli: inspektorowi Witoldowi Markiewiczowi Komendantowi Miejskiemu Policji, mecenas Karolinie Wilamowskiej, przewodniczącej Rady Rodziców Pani Justynie Soleckiej oraz Panu Przemysławowi Kantarowskiemu, wręczono pamiątkowe statuetki „Przyjaciół szkoły”, a uczniom, którzy poczynili najwidoczniejsze postępy w nauce, nową nagrodę „Puszczyka”. Uroczystość zakończył krótki występ artystyczny i można było powiedzieć, że rozpoczęły się wakacje.

Wszystkim uczniom życzymy udanego wypoczynku.