MEDIACJE RÓWIEŚNICZE


Zakończył się kolejny etap projektu “MEDIACJE RÓWIEŚNICZE” wdrażany w Centrum Mediacji Szkolnej i Edukacji Prawnej im. Kamili Wyrębskiej przy Szkole Podstawowej nr 40 w Bydgoszczy.

Projekt realizowany jest na podstawie proponowanych standardów RPD w roku 2017.

Uczniowie doskonale poradzili sobie z zakresem materiału niezbędnego do przeprowadzenia mediacji rówieśniczej. Z wielkim zrozumieniem, zaangażowaniem i empatią przygotowują się do realizacji projektu.

Pani Anna Maslej, która podjęła się trudu przygotowania uczniów do mediacji wręczyła dzieciom dyplomy. GRATULUJEMY!!!

Na zakończenie kursu uczniowie w obecności zaproszonych rodziców, społeczności szkolnej, przyjaciół szkoły przygotowały przedstawienie, które omawiało znaczenie, zasady i sposób przeprowadzania mediacji. Odbyła się symulacja mediacji rówieśniczej z omówieniem całego procesu (od kierowania konfliktu do mediacji, po jej regulaminowe zakończenie) po to, by każdy z widzów dokładnie był poinformowany o zakresie działań, które wdrożone będą od września 2023 r. w Zespole Szkół nr 40 w Bydgoszczy.

Serdecznie dziękujemy naszemu mentorowi Annie Maslej za wspaniałą współpracę i profesjonalne przygotowanie uczniów do mediacji, całej Kadrze Pedagogicznej ZS nr 24 w Bydgoszczy: Dyrektorowi Leszkowi Sobierajowi, Wicedyrektorowi Krzysztofowi Kultysowi, koordynatorowi Annie Wiśniewskiej, zastępcy koordynatora Violetcie Kozłowskiej, oraz opiekunom: Annie Zamojdzie, Iwonie Witkowskiej, Urszuli Jadzińskiej i Aleksandrze Niemczyk-Zając.

Nie byłoby tak pięknych działań bez Mecenasa Jarosława Wyrębskiego, który posiada wielką determinację w kierunku tworzenia porozumienia drogą mediacji.

DZIĘKUJEMY!!!