wizyta u Miłośników Miasta Bydgoszczy


 

Rok 2023 został ogłoszony Rokiem Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy.
Jest to jedno z najstarszych stowarzyszeń tego typu w regionie i na ziemiach polskich. Swymi
korzeniami sięga 1832 roku, kiedy to powstało Bydgoskie Towarzystwo Upiększania Miasta, a
od 2 lutego 1923 roku już w wolnej Bydgoszczy rozpoczęło swoją działalność na rzecz miasta
jako Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy .
Korzystając z uprzejmości prezesa pana Krzysztofa Derendy uczniowie klas 4 Szkoły
Podstawowej nr 40 przy Zespole Szkół nr 24 im. Mariana Rejewskiego postanowili poznać
działalność towarzystwa i odwiedzić siedzibę TMMB przy ul Jezuickiej 4 w Bydgoszczy.
16 marca 2023 podczas spotkania z panami: Jerzym Derendą i Markiem Romaniukiem
uczniowie dowiedzieli się o ponad 100- letniej działalności towarzystwa, które pielęgnuje i
krzewi umiłowanie naszej małej bydgoskiej ojczyzny.
Dzieci poznały historię towarzystwa i bogatą działalność wydawniczą stowarzyszenia.
Obejrzały wydawane przez towarzystwo albumy o Bydgoszczy oraz „Kronikę Bydgoską” i
„Kalendarz Bydgoski”.
Na zakończenie spotkania w Towarzystwie dzieci otrzymały drobne upominki.
Gościnność władz Towarzystwa są dowodem bezinteresownej służby swemu miastu i jego
małym mieszkańcom. Pozostaje podziw dla zaangażowania i pasji, jaką starsi społecznicy
podzielili się z uczniami.
Mali bydgoszczanie z SP 40 postanowili aktywnie włączyć się w działalność TMMB i dołączyć
do grona młodzieżowej sekcji towarzystwa.
Sekcja Młodzieżowa skupia  uczniów szkół podstawowych i średnich  zrzeszonych w
Szkolnych Kołach  Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy.  Uczniowie w ramach prac
koła poznają historię Miasta Bydgoszczy i regionu zdobywając Odznaki Przyjaciół Miasta w
ramach programu „Bydgoszcz – moja mała Ojczyzna”.
Takie koło również powstanie w placówce Zespołu Szkół nr 24 na Osowej Górze.
Młodzi mieszkańcy miasta chcą w ten sposób uczcić 100-letnią pracę Towarzystwa, ale co
najważniejsze pielęgnować przynależność do swojego miasta i wiedzę o nim.
Uczniowie Zespołu Szkół nr 24 im. Mariana Rejewskiego serdecznie dziękują za spotkanie.