hołd poległym żołnierzom oddany.


24 stycznia 2023 roku na cmentarzu parafii pw. św. Józefa Rzemieślnika

odbyła się uroczystość związana z 78 rocznicą wyzwolenia Bydgoszczy spod okupacji hitlerowskiej.

Wśród zgromadzonych gości nie zabrakło kombatantów. W hołdzie poległym żołnierzom złożono bukiety kwiatów.

Nasza szkoła godnie reprezentowana przez harcerzy również brała udział w uroczystości.