Stan realizacji inwestycji w ramach BBO na terenie ZS24


Informujemy o stopniu realizacji inwestycji dotyczącej budowy bieżni oraz miasteczka rowerowego na ternie ZS24.