Z WIZYTĄ W TLENIU…


We wtorek 20 września  2022 r. na wyjeździe integracyjnym uczniów klas policyjnych odwiedził podinspektor Jarosław Zdunek – Pierwszy Zastępca Komendanta Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy, kom. Radosław Grześkowiak – Naczelnik Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy oraz Leszek Sobieraj – Dyrektor Zespołu Szkół nr 24 im. M. Rejewskiego. Goście obserwowali zajęcia z musztry uczniów klas mundurowych o profilu policyjnym XII LO, które zrobiły ogromne wrażenie. Opiekunowie klas zameldowali, iż integracja uczniów XII LO przebiega zgodnie z planem i jest wzorowa.