Sukces uczniów XII LO w konkursie “Policjanci w służbie historii”


Uczennice  naszej szkoły Katarzyna Skibicka, Klaudia Dymek pod opieką nauczyciela Jacka Kurowskiego uzyskały tytuł  laureata VI edycji konkursu ‘Policjanci w służbie historii” organizowanego dla uczniów klas mundurowych przez Instytut Pamięci Narodowej i Komendę Główną Policji.
Celem konkursu jest zainteresowanie uczniów najnowszą historią Polski ze szczególnym uwzględnieniem historii Policji w czasach II Rzeczpospolitej i II wojny światowej oraz jej wkładu w odzyskiwanie przez Polskę niepodległości i odbudowę Państwa Polskiego. W ramach zadań konkursowych uczniowie odkrywają miejsca pamięci związane z historią policji, sylwetki policjantów, których postawa może być wzorem służby Polsce i Polakom oraz przekazują zdobytą wiedzę innym.
Uczniowie z drugiej grupy Michał Tomczak Szymon Maciejewski zdobyli wyróżnienie.

GRATULUJEMY!