KRYMINALNE ZAGADKI XII-TKI


 

„Kryminalne zagadki XII-tki” to nowa propozycja dla uczniów klas policyjnych
XII LO. Konkurs, organizowany we współpracy z Komendą Miejską Policji w Bydgoszczy, ma być połączeniem dobrej zabawy i umiejętności pracy w grupie z wykorzystaniem zdobytej wiedzy i umiejętności.

To wszystko, a nawet więcej, przeżyli młodzi licealiści z XII LO w dniu 14 czerwca 2022 r., kiedy to rozegrana została pierwsza edycja tych zmagań.

Zadaniem „młodych śledczych” było rozwikłanie zagadki kryminalnej, dotyczącej włamania i kradzieży cennych rzeczy z mieszkania pani Zofii, bogatej wdowy w podeszłym wieku. Szeroki krąg podejrzanych, głównie członków rodziny pani Zofii, ale też sąsiadów
i znajomych oraz pozostawione na miejscu przestępstwa ślady, sprawiał, że nasi szkolni policjanci, musieli wykonać wiele czynności i procedur, które na co dzień wykonują prawdziwi Policjanci, w realnych warunkach swojej służby.

Pięcioosobowe zespoły, reprezentujące trzy klasy (od I do III) XII Liceum, miały
za zadanie wykonać oględziny miejsca zdarzenia, zabezpieczyć ślady i dowody, przeszukać pomieszczenia i zapoznać się z zeznaniami świadków. Na podstawie zebranego materiału dowodowego, zespoły miały odtworzyć przebieg wydarzeń, postawić hipotezy, starać się je dowieść i obronić (bądź też uznać za błędne i tworzyć nowe), aby na końcu odpowiedzieć na najważniejsze policyjne pytanie – KTO?

Nad przebiegiem zmagań czuwało jury, składające się z przedstawicieli Policji
i gospodarza konkursu – Nauczycieli z Zespołu Szkół nr 24. Uroczystego otwarcia dokonał Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Bydgoszczy młodszy inspektor Mariusz Sobiecki. Naczelnik Wydziału Kadr i Szkolenia komisarz Radosław Grześkowiak przedstawił uczniom podstawowy cel i założenia konkursu, uczulił na co jury będzie zwracało uwagę i jakie aspekty wykonywanych czynności brane będą pod uwagę. Natomiast komisarz Marek Grabowicz, przypomniał uczestnikom podstawowe informacje dotyczące oględzin, zbierania
i zabezpieczania śladów, jak również ich interpretacji.

Z ramienia szkoły, konkurs otworzyła Pani Dorota Podpinka, wicedyrektor szkoły,
a skład jury uzupełniali Ewa Ziółkowska- koordynator klas policyjnych i Krzysztof Kultys             – współorganizator konkursu. Autorką scenariusza, na kanwie, którego rozegrany został konkurs, była Pani Mariola Wolnik, nauczyciel w ZS nr 24, a Pani Klaudia Franczak-Kocieniewska, zapoznała uczniów z treścią opowieści kryminalnej.

Należy stwierdzić, że zaangażowanie „młodych policjantów” było na najwyższym poziomie. Wspólną pracą i zespołowym podejściem do problemu, krok po kroku, wszystkie zespoły, przybliżały się do celu. Członkowie jury bacznie przyglądali się postępom, trzech, równolegle prowadzonych, śledztw. Uczestnicy zmagań wiedzieli, iż to nie czas jest jedynym wyznacznikiem skuteczności ich działania i skrupulatnie zbierali, dokumentowali i analizowali materiały. Wszystkie zespoły doprowadziły swoje śledztwa do końca, prawidłowo wskazując dwójkę sprawców, ich motywy i sposób działania, potwierdzając to dowodami.

Członkowie jury, po analizie i dyskusji, uznali, że I miejsce w konkursie należy się reprezentantom klasy I (w składzie: Aleksandra Bodanka, Magdalena Pawłowska, Natalia Kozłowska, Mikołaj Roszak, Albert Jędrzejewski). II miejsce zajął zespół z klasy II
(w składzie: Natalia Baron, Oliwia Niezbędna, Michał Tomczak, Szymon Maciejewski
i Mateusz Żołądkiewicz), natomiast na III pozycji uplasowała się drużyna z klasy III
(w składzie: Klaudia Dymek, Katarzyna Skibicka, Wiktoria Pozorska, Wiktoria Wajer, Maria Konecka).

Drużyny, z rąk Komisarza Radosława Grześkowiaka i Dyrektor Doroty Podpinki, otrzymały pamiątkowe puchary, a każdy z uczestników także imienny dyplom.

Uczestnikom należą się słowa uznania za zaprezentowaną dużą wiedzę i wysokie umiejętności,
a organizatorom, w szczególności przedstawicielom Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy, podziękowania za przygotowanie konkursu.

Czekamy już na kolejne edycje gry kryminalnej rozgrywanej w murach szkoły przy ulicy Puszczykowej 11.