WIZYTA PRZEDSTAWICIELI KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W XII LO


W piątek,  4 marca 2022 r. gościliśmy inspektora Witolda Markiewicza -Komendanta Miejskiego Policji w Bydgoszczy oraz podkom. Marka Zielińskiego – Naczelnika Wydziału Prewencji KMP, a także kom. Radosława Grześkowiaka –Naczelnika Wydziału Kadr i Szkolenia KMP. Nasi goście obserwowali zajęcia musztry uczniów klas mundurowych o profilu policyjnym XII LO. Cieszy nas fakt tej wizyty w Naszej Szkole oraz fakt, że umiejętności naszych uczniów –kadetów zrobiły na Gościach bardzo pozytywne wrażenie.