Ranking  szkół podstawowych


Ranking  szkół podstawowych 2022 roku w Bydgoszczy zorganizowany przez portal WaszaEdukacja.pl. Podczas tworzenia rankingu, uwzględnione zostały wyniki z egzaminów ósmoklasistów oraz osiągnięcia z olimpiad przedmiotowych. Wszystkie dane do rankingu pozyskane zostały ze sprawdzonych źródeł takich jak OKE, CKE oraz MEiN.

https://waszaedukacja.pl/ranking/bydgoszcz/szkoly-podstawowe