Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy oraz Okręgowa Rada Adwokacja objęła patronatem klasę psychologiczno-prawną XII Liceum Ogólnokształcącego.


Uroczyste popisanie umów odbyło się 22 września w WSG w Bydgoszczy.

 Porozumienie zawarte z adw. Pawłem Szatkowskim – Wicedziekanem ORA zapewni uczniom klasy psychologiczno-prawnej uzyskanie wiedzy o istocie prawa, pozwoli na nabycie umiejętności posługiwania się aktami prawnymi i funkcjonowaniem organów wymiaru sprawiedliwości. Patronatem merytorycznym obejmie klasę prof. Marek Chamot – Rektor WSG w Bydgoszczy, natomiast nadzór w zakresie organizacji kształcenia praktycznego i działalności naukowo – dydaktycznej w obszarze psychologii obejmie doc Robert Lauks –  Dyrektor Katedry Psychologii WSG w Bydgoszczy. Strony zadeklarowały współpracę w zakresie doboru treści programów kształcenia w ramach innowacji pedagogicznej „Edukacja psychologiczno-prawna klasy z autorskimi programami z podstaw psychologii i podstaw prawa”, nad którą pieczę sprawują Violetta Kozłowska, nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie oraz Leszek Sobieraj, Dyrektor Zespołu Szkół nr 24 im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy. W ramach współpracy uczniowie będą mogli korzystać z wizyt studyjnych, wykładów eksperckich, kursów, szkoleń oraz innych zajęć praktycznych.

Prowadzenie zajęć w formie warsztatowej, o interesującej tematyce stworzy uczniom możliwość nie tylko wspólnego zdobywania doświadczeń, ale  pozwoli także na podniesienie świadomości prawnej oraz lepsze zrozumienie swoich reakcji oraz mechanizmu zachowań innych osób.

Kibicujemy naszym licealistom w podnoszeniu kompetencji zawodowych oraz dziękujemy Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy oraz Okręgowej Radzie Adwokackiej za wsparcie w utworzeniu klasy psychologiczno-prawnej oraz współpracy w organizacji zajęć i działań praktycznych!

Międzynarodowy Dzień Kropki 


Międzynarodowy Dzień Kropki to święto kreatywności, odwagi i współpracy…
Od 2009 roku obchodzimy je 15 września, gdy nauczyciel Terry Shay zaprezentował swojej klasie książkę „Kropka” autorstwa Petera H. Reynoldsa. Jest to opowieść o nauczycielce, która pomaga uczennicy wątpiącej w swoje umiejętności uwierzyć w siebie. Zwykła kropka postawiona przez dziewczynkę na kartce papieru rozpoczyna jej podróż w odkrywaniu pewności siebie oraz swojej odwagi.
W tym roku nasze dzieci z klas 0- 3 ponownie bardzo chętnie zaangażowały się w działania, które pomogły im odkryć mocne strony, pasję i kreatywność. Spotkanie z „Kropką” dzieci rozpoczęły od obejrzenia filmu i przeczytania książki, następnie wśród działań pojawiło się sudoku z kropką, wyszukiwanie zwierząt w kropki, kropkowa fotobudka, prace plastyczne z kropką w tle. Były matematyczne zabawy, zakropkowane wiersze, fryzury z kropek i całe mnóstwo innych działań, które dowiodły jak bardzo jesteśmy kreatywni 😊
Do akcji przystąpiło około 200 krajów z całego świata!

Rozpoczęcie Roku Szkolnego dla klas 0-6 SP.


Dnia 4. września uczniowie klas 0 – 6 Szkoły Podstawowej nr 40 powitali nowy rok szkolny. W atmosferze skupienia społeczność szkolna uczciła 84. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Najmłodsze dzieci miały okazję poznać swoje nowe nauczycielki a pozostali uczniowie spotkać swoich rówieśników i wychowawców.Uczniom, Nauczycielom i Rodzicom życzymy udanego roku pełnego radości i zapału do pracy.

Miejska Inauguracja Roku Szkolnego 2023/2024 w Zespole Szkół nr 24 im. M. Rejewskiego


Nowy rok szkolny rozpoczęliśmy w niezwykłej atmosferze, gdyż nasza placówka miała zaszczyt współorganizować Miejską Inaugurację Roku Szkolnego. Z nauczycielami i uczniami spotkał się Prezydent Miasta Bydgoszczy, Pan Rafał Bruski oraz Zastępca Prezydenta Miasta, Pani Iwona Waszkiewicz. Dyrektor naszej szkoły, Pan Leszek Sobieraj wręczył statuetki „Przyjaciel szkoły” gościom, którzy w szczególny sposób przyczynili się do rozwoju naszej szkoły. Pan Rafał Bruski odsłonił logo nowopowstałej klasy licealnej  o profilu psychologiczno-prawnym, a także pierwszym dzwonkiem rozpoczął nowy rok szkolny. Uroczysta akademia przygotowana przez uczniów szkoły podstawowej i liceum nawiązywała do wybuchu II wojny światowej oraz do wydarzeń za naszą wschodnią granicą, gdzie nasi ukraińscy przyjaciele walczą o wolność.

Prezydent Miasta Bydgoszczy życzył uczniom osobistego rozwoju, poznawania nowych ludzi oraz zdobywania przyjaciół. Dyrekcja Zespołu Szkół nr 24 im. Mariana Rejewskiego przyłącza się do życzeń z nadzieją, że uczniowie wykorzystają ten rok szkolny zdobywając także wiedzę, umiejętności i nowe doświadczenia.

Obchody 84 rocznicy wybuchu II Wojny Światowej.


Uczniowie Zespołu Szkół nr 24 im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy obchodzili 84 rocznicę wybuchu II wojny światowej pod Pomnikiem Walki i Męczeństwa Ziemi Bydgoskiej na Starym Rynku, gdzie  oddano cześć poległym i złożono hołd bohaterom.

W uroczystościach uczestniczył poczet sztandarowy XII Liceum Ogólnokształcącego oraz harcerze ze Szkoły Podstawowej nr 40. Nasze uczestnictwo w rocznicowych wydarzeniach to nie tylko znak pamięci o wojennych bohaterach, ale także symbol wsparcia dla naszych ukraińskich Przyjaciół, wciąż walczących o swoją wolność.

ZBIERAMY TALENCIAKI DLA NASZEJ SZKOŁY


Uwaga!!! Już od 1.09.2023r nasza szkoła przystępuje do akcji sieci sklepów Lidl.
Zrób zakupy w Lidlu za min. 50zł , odbierz talenciaka i przynieś go do świetlicy. Resztę zrobimy My..
Liczymy na Was!!!

zapisy do świetlicy szkolnej


 

Zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej odbywają się w ostatnich dwóch tygodniach sierpnia. od 15.08 do 01.09.2023r pobraną i wypełnioną kartę składamy do sekretariatu szkoły.

Zeskanuj poniższy kod QR lub pobierz [karta zgłoszenia]

 

Zakończenie roku szkolnego dla uczniów SP 40 i XII LO


W piątkowe przedpołudnie uczniowie zerówki oraz klas 1-3 Sp 40 (o godz. 9.00) i klas 4-8 SP 40 wraz z klasami 1-3 XII LO (o godz. 11.00) pożegnali kończący się rok nauki. Najlepszym uczniom wręczone zostały świadectwa z wyróżnieniem, ich rodzice otrzymali listy gratulacyjne, Osobom bardzo mocno zaangażowanym w pomoc i lepsze funkcjonowanie szkoły, czyli: inspektorowi Witoldowi Markiewiczowi Komendantowi Miejskiemu Policji, mecenas Karolinie Wilamowskiej, przewodniczącej Rady Rodziców Pani Justynie Soleckiej oraz Panu Przemysławowi Kantarowskiemu, wręczono pamiątkowe statuetki „Przyjaciół szkoły”, a uczniom, którzy poczynili najwidoczniejsze postępy w nauce, nową nagrodę „Puszczyka”. Uroczystość zakończył krótki występ artystyczny i można było powiedzieć, że rozpoczęły się wakacje.

Wszystkim uczniom życzymy udanego wypoczynku.

Uroczyste zakończenie nauki w SP 40 przez uczniów klas ósmych.


W czwartek 22.06.2023r. o godz. 11.00, w sposób uroczysty i oficjalny pożegnaliśmy naszych tegorocznych absolwentów. Uczniowie czterech klas wraz ze swoimi wychowawcami, wzięli udział w apelu, odebrali pamiątkowe listy gratulacyjne i wiele nagród indywidualnych i w sposób oficjalny pożegnali się ze swoją szkołą.

Życzymy im powodzenia i samych sukcesów już w nowych placówkach. Przed nimi „dni, których jeszcze nie znają”, jak głosił napis widniejący na apelowej dekoracji.

Powodzenia.