“Rozprawa na Bielawach. Proces Lady Makbet”


     23 maja przypada Międzynarodowy Dzień Sprawiedliwości upamiętniający śmierć włoskiego sędziego Giovanniego Falcone, który zginął w zamachu przygotowanym przez sycylijską mafię. Formą uczczenia tego dnia jest fioletowa wstążka wpinana do stroju przez sędziów oraz przedstawicieli zawodów prawniczych.
     Z tej okazji – w ramach ogólnopolskiego Festiwalu Rozpraw odbyła się “Rozprawa na Bielawach. Proces Lady Makbet” zorganizowana przez bydgoski Oddział Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia i Fundację Edukacji Prawnej Iustitia, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Stowarzyszenie Prokuratorów Lex Super Omnia, Okręgową Radę Adwokacką i Zrzeszenie Prawników Polskich. Zebrana w Bibliotece UKW młodzież mogła prześledzić wszystkie etapy rozprawy: przedstawienie aktu oskarżenia Lady Makbet, przesłuchania świadków i biegłego, mowy prokuratora i obrońcy oraz orzeczenie końcowe.
     Dla nas – uczniów klas psychologiczno–prawnych – udział w symulacji rozprawy nie był wyłącznie odtwórczym przedstawieniem procedur sądowych ale przeżyciem aktywnej edukacji… Wcielając się w role: oskarżonej Lady Makbet, świadków, biegłego i ławników, czuliśmy się współodpowiedzialni za powodzenie przedsięwzięcia. Angażowaliśmy wyobraźnię i umiejętności aktorskie, by przedstawić fakty i oddać emocje.
     Symulacja była ciekawą integracją wiedzy z zakresu języka polskiego, wiedzy o społeczeństwie oraz podstaw prawa i psychologii. Zyskaliśmy nie tylko wiedzę dotyczącą przebiegu procesu karnego ale przede wszystkim możliwość kształcenia umiejętności publicznych wystąpień, argumentowania i wnioskowania. To dla nas niebanalna lekcja na temat funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości, dostarczająca uczestnikom i obserwatorom wielu emocji.
Dziękujemy:
– organizatorom a szczególnie sędzi Monice Maćkowiak za możliwość udziału w tym ogólnopolskim przedsięwzięciu,
– prokurator – Annie Mrozowskiej oraz sędziom: Radosławowi Trzeciakowi i Radosławowi Łukasiewiczowi za interesującą i emocjonującą lekcję procedur sądowych,
– sędziemu Bartoszowi Lau za pamięć i zaufanie,
– za przygotowanie i pokładaną wiarę w nasze możliwości – opiekunom z Okręgowej Rady Adwokackiej w Bydgoszczy – mecenasom: Karolinie Wilamowskiej, Jarosławowi Wyrębskiemu oraz Mikołajowi Kaszakowi (również za wsparcie psychologiczne Lady Makbet),
– naszej polonistce – pani Katarzynie Sztubie za pomoc w zgłębieniu faktów i portretów psychologicznych bohaterów lektury.