CENTRUM MEDIACJI SZKOLNEJ I EDUKACJI PRAWNEJ-DYŻURY.