KOMUNIKAT-NAUCZANIE ZDALNE.


Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
Dyrektor Zespołu Szkół nr 24 im. M. Rejewskiego w Bydgoszczy, informuje:

1. Od dnia 20 grudnia 2021 r. do dnia 9 stycznia 2022 r. ogranicza się funkcjonowanie ZS 24 polegające na zawieszeniu zajęć w formie stacjonarnej.
2. W dniach 20, 21, 22 grudnia 2021 oraz 3, 4, 5 stycznia 2022 r. zajęcia zorganizowane będą z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na platformie TEAMS zgodnie z obowiązującym planem lekcji.
3. W dniach 20, 21, 22 grudnia 2021 oraz 3, 4, 5 stycznia 2022 r. na wniosek rodziców uczniów klas 1-3 SP, którzy nie mogą zapewnić opieki swoim dzieciom, zorganizowana zostanie opieka świetlicowa z możliwością udziału dziecka w nauczaniu zdalnym. W związku z tym, rodzice tych uczniów, proszeni są o przesłanie do wychowawcy klasy (najpóźniej do 17.12.2021 r. do godziny 10:00) informacji w jakich dniach i godzinach będzie potrzebna opieka nad dzieckiem.
4. W dniach 20, 21, 22 grudnia 2021 oraz 3, 4, 5 stycznia 2022 r. na wniosek rodziców uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, którzy ze względu na rodzaj niepełnosprawności nie będą mogli korzystać z metod i technik kształcenia na odległość w domu, mogą realizować zajęcia te na terenie szkoły. Rodzice tych uczniów proszeni są o przesłanie informacji do wychowawcy klasy (najpóźniej do 17.12.2021 r. do godziny 10:00).

Leszek Sobieraj
Dyrektor ZS24